Aktie Skanska har, i ett samriskprojekt med Traylor Bros, tecknat avtal med NJ Transit om att bygga nya Portal North Bridge i Hudson County, New Jersey. Kontraktet är totalt värt 1,56 miljarder dollar.

Skanskas andel är värd 1,09 miljarder dollar, cirka 9,4 miljarder kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2021, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Projektet avser att ersätta den befintliga Portal North Bridge med en ny tvåspårig fast brostruktur som korsar Hackensack River.

Byggnationen kommer att påbörjas under andra kvartalet 2022 och färdigställandet är planerat till det tredje kvartalet 2027.