Johan Lundqvist är makroekonom på Skandia. Han arbetar med konjunktur- och placeringsbedömningar.

Börsen Vårens trevande utveckling på aktiemarknaderna har brutits och i stället har världens börser stigit till nya höjder. Men utsikterna framöver är inte helt oproblematiska och Skandia menar att de lägst hängande frukterna nu är plockade.  

Det är Skandiaekonomen Johan Lundqvist som i ett marknadsbrev konstaterar att globala börsindex stigit omkring 5 procent sedan i mitten av maj. Och det är framförallt ränteläget som eldat på.

”Även om flera orsaker går att peka på, så spelar förmodligen utvecklingen på räntemarknaden en central roll. Under inledningen av året skapade snabbt stigande obligationsräntor oro på marknaderna. Men efter att ha rört sig i sidled under våren började de långa obligationsräntorna sjunka i mitten av maj. Att räntorna sjunker samtidigt som tillväxten är på topp är en mycket stärkande cocktail för aktiemarknaden”, skriver han.

Men trots hög ekonomisk tillväxt och låga räntor så anser Lundqvist ”att de lågt hängande frukterna på börsen nu är plockade”.

”Här gäller det att komma ihåg att börsuppgången på över 90 procent sedan botten i fjol har sammanfallit med en ständig förbättring av de ekonomiska utsikterna. Vidare har stimulanserna varit uppskruvade till max. Dessutom har en kraftig tillväxtrekyl hela tiden legat framför oss”, skriver han.

Och just det faktum att de bättre tiderna legat framför oss är viktigt att notera, menar Lundqvist som påminner om att det är framtidsförväntningarna som styr börsen.

”Nu har vi kommit fram till det som i vintras låg framför oss. Det innebär att den kraftiga ökningen av tillväxten som sker nu, redan är intecknad i dagens aktiekurser”, skriver han.

För att kunna avgöra vart börsen är på väg framöver så måste vi alltså fundera på vad som händer i ekonomin ett halvår framåt.

”Även om tillväxtrekylen kommer pågå ytterligare ett antal månader, så kommer den likväl att klinga av mot slutet av året. Detsamma gäller konjunkturbarometrarna. Även vissa stimulanser kommer successivt att trappas ned”, skriver Lundqvist.

Men trots detta betonar Lundqvist att utsikterna är fortsatt goda.

”Vårt huvudscenario är att den globala konjunkturen fortsätter att vara stark också nästa år. Det är alltså inte särskilt mörka moln som tornar upp på horisonten”, skriver han.

Men eftersom aktiemarknaden tenderar att drivas av förändringar så är det stor skillnad mellan om läget förbättras eller förblir bra.

”Nu är den högre förväntade tillväxttakten till stor del redan inbakad i börskurserna. Om prognoserna framöver ligger kvar på nuvarande höga nivåer, så ger de därmed inget ytterligare stöd till börsen”, menar Lundqvist.

Sammantaget räknar alltså Skandia inte med någon ytterligare förbättring. Men ”fortsatt bra” är fortfarande bra, och bör kunna stötta börsen vidare uppåt om än i lugnare tempo. Dock  ökar risken för bakslag när de ständiga förbättringarna avtar.

”Osäkerheten kan öka framöver när marknaden ska börja prisa in det som kommer efter tillväxtrekylen och dessutom förhålla sig till att den amerikanska centralbanken ser ut att minska storleken på sina stödköp av obligationer. Vi tar dock fasta på att de grundläggande förutsättningarna fortfarande talar för aktier, men anser att de lågt hängande frukterna nu är plockade”, avslutar Lundqvist.