Bolån Skandiabanken höjer sina bolåneräntor med löptider på mellan två och fem år med hänvisning till "kraftigt stigande marknadsräntor". Det framgår av ett pressmeddelande.

”Anledningen till räntejusteringarna är ökade upplåningskostnader som ett resultat av kraftigt stigande marknadsräntor”, skriver Skandiabanken.

Räntan för bolån med löptider mellan tre månader och ett år lämnas dock oförändrade.

Bindningstider Förändring i procentenheter Ny listränta
3 mån Oförändrad 2,13%
1 år Oförändrad 2,03%
2 år 0,05 2,18%
3 år 0,10 2,33%
5 år 0,25 2,58%