Bostad Unga med fast anställning klarar inte att ta sig ut på bostadsmarknaden. Endast i tio av de mest attraktiva kommunerna och regionerna i landet kan en ung person med jobb köpa en bostad. I en ny rapport föreslår därför Skandia en ny ”amorteringstrappa” som skulle underlätta för unga att komma över en bostad.

Det är prisökningen på bostadsmarknaden i kombination med bolånetaket och amorteringskravet som gör det mycket svårt för unga att skaffa en bostad. Skandias rapport ”Lön utan lägenhet 2022” visar att unga vuxna är de största förlorarna på bostadsmarknaden.

– Med flexiblare amorteringskrav som tar hänsyn till hur inkomsten förändras över ett yrkesliv kan vi underlätta för våra unga att komma in på bostadsmarknaden och köpa en egen första lägenhet, även i storstadsregioner, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken.

De tio orter där en ung vuxen klarar av att köpa en första bostad är Sundsvall, Gävle, Västerås, Karlskrona, Helsingborg, Borås, Trollhättan, Skövde, Södertälje och Växjö.

Men de som bor i följande städer har ingen chans, enligt Skandia: Luleå, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Örebro, Linköping, Visby, Malmö, Halmstad, Jönköping, Umeå, Uppsala, Stockholm, Stor-Stockholm, Lund, Göteborg, Stor-Göteborg.

Undersökningen har genomförts genom en sammanställning av data över unga personers inkomster jämfört med bostadspriserna på respektive ort. På så sätt visas om de unga med nuvarande kreditregler får ja eller nej när de ansöker om bolån.

”Bland Sveriges 25 mest attraktiva kommuner och regioner är det bara i 10 där en 27-åring med genomsnittlig inkomst har råd att köpa en normalstor lägenhet på 39 kvadratmeter”, skriver Skandia i rapporten.

”Amorteringstrappa möjliggör lägre amorteringar”

Förutom att inte kunna flytta till en egen bostad drabbas många av de unga vuxna av psykiskt illamående, enligt rapporten. Effekterna blir många, inte bara för de unga utan även för samhället då bostadssituationen påverkar kompetensförsörjningen för företagen negativt vilket i förlängningen riskerar att påverka tillväxt och skatteunderlag.

Skandia föreslår därför en amorteringstrappa som skulle göra det möjligt för unga att amortera mindre, för att sedan öka amorteringstakten senare i livet då man som oftast har bättre ekonomi. Dagens amorteringsregler innebär att en låntagare vid en belåningsgrad över 50 procent ska amortera 1 procent varje år, samt om belåningsgraden överstiger 70 procent ska 2 procent amorteras varje år.

De hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt ska amortera ytterligare 1 procent per år på sitt lån.

Som mest innebär dagens regler att en person måste amortera 3 procent av sitt lån varje år.