Börsen Det är dags att fylla på med svenska aktier i portföljen efter årets börsfall, enligt pensionsbolaget Skandia som gjort en bedömning över den långsiktiga avkastningspotentialen på världens aktiemarknader. 

Stockholmsbörsen är en av de aktiemarknader som haft sämst utveckling i år, konstaterar Skandias makroekonom Johan Lundqvist i pensionsbolagets uppdaterade marknadsöversyn.

Tillväxtutsikterna är dystra för tillfället, men aktiemarknaden brukar vända upp långt innan konjunkturen och den verkstadstunga Stockholmsbörsen tenderar då att vara bland de bättre att äga, enligt Skandia.

– I ett sådant scenario tänker vi oss även att svenska kronan stärks, vilket då kommer att tynga avkastningen i utländska aktiefonder. I det läget vill vi ha en stor andel svenska aktier i portföljen, skriver Johan Lundqvist, och tillägger:

– Även om det kanske är lite för tidigt att förvänta sig ett sådant scenario i närtid, så är erfarenheten att det är mycket svårt att tajma in ”rätt läge”.  

Pensionsbolaget anser därför att det nu ”är läge att börja öka andelen svenska aktier i portföljen igen”.

Energikrisen och Rysslands anfallskrig mot Ukraina i närområdet gör att Skandia ställer sig försiktiga till europeiska aktier.

Samtidigt lockar en relativt bra vinstutveckling i förhållande till amerikanska bolag och att Europabörserna handlas med en ”historiskt hög rabatt” mot USA, enligt pensionsbolaget.

– Under kommande år kommer satsningar på grön energi och försvar att öka, vilket bör kunna gynna de företag som ska utföra satsningarna. Det hjälper inte här och nu, men höjer den långsiktiga potentialen i regionen, skriver Johan Lundqvist. 

Även amerikanska aktier har utvecklats svagt under året, men för svenska sparare har dollarrusningen varit en krockkudde. Räknat i kronor är USA en få regioner som ligger på plus sedan mitten av februari, påtalar Skandia. 

– Anledningen till den jämförelsevis goda avkastningen på USA-fonder i år är alltså valutan; svenska sparare har fått en dollaravkastning i år, skriver Johan Lundqvist. 

Pensionsbolaget rekommenderar att amerikanska aktier även fortsättningsvis utgör en stor del av portföljen. 

– Men för att säkerställa god riskspridning menar vi att den vikt som USA har i ett globalt börsindex – över 60 procent – är för stor. Särskilt när den amerikanska dollarn nu är på den högsta nivån någonsin, tillägger Johan Lundqvist. 

När det gäller Asien tynger Kinas ekonomiska problem marknadsutsikterna för regionen, enligt Skandia. I Japan tror pensionsbolaget att ränteskillnaderna mot omvärlden krymper över tid, något som kommer att stärka den japanska valutan, yenen. 

– Det kommer alltså att gynna avkastningen för svenska sparare, men som vi har sett i år är risken att det motverkas av den underliggande börsutvecklingen. Det man vinner på valutan riskerar man att förlora på börsutvecklingen, kommenterar Johan Lundqvist. 

Under året har valutaeffekter haft en ovanligt stor påverkan på avkastningen och för svenska sparare har det varit en krockkudde i börsrasen, understryker Skandias makroekonom.

– En utmaning när det kommer till valutor är att de är notoriskt svåra att prognostisera. Vi kan göra beräkningar kring ifall de är över- eller undervärderade, men att utifrån det landa i en prognos är desto svårare, fortsätter Johan Lundqvist.

Därför har Skandia valt att inte lämna några förslag på över- och undervikter för de olika regionerna i marknadsöversynen, förklarar han.