Bostad Det kraftiga boprisfallet har gjort att fler unga kan köpa sin första lägenhet, visar en ny rapport från Skandia. Samtidigt riskerar nedgången i bostadsbyggandet att slå hårt mot förstagångsköpare när konjunkturen vänder upp. 

Bostadspriserna har fallit ordentligt från toppnivåerna under våren 2022. Hög inflation, lägre ekonomisk tillväxt och stigande räntor är en stor del av förklaringen till det. 

För unga vuxna i Sverige har det stärkt möjligheten att kunna köpa en första lägenhet, visar Skandias senaste rapport om ungas etablering på bostadsmarknaden.

Enligt bolaget har i dag en 27-åring med ”typiska inkomster” råd att köpa en lägenhet på 39 kvadratmeter i 18 av landets 25 större städer, och därmed etablera sig på bostadsmarknaden. Om boytan skruvas ned till 29 kvadratmeter får samma exempelperson fyra ytterligare städer att välja mellan. 

”Just nu ser vi ett litet fönster för en ung person att kunna etablera sig på bostadsmarknaden. Men då krävs det både en fast inkomst och att man antingen har sparat ihop eller fått hjälp från anhöriga att klara insatsen. På det sättet kan man säga att nedgången i ekonomin inte bara varit negativ för unga personer i dag”, säger Arvid Krönmark, vd för Skandiabanken, i en kommentar.

Den nuvarande konjunktursvackan riskerar dock att förvärra problemen på bostadsmarknaden de närmaste åren, står det att läsa vidare i rapporten.

Under 2021 byggdes det 8 500 fler bostäder i landet än vad behovet ökade med den demografiska utvecklingen. Förra året sjönk däremot byggnadstakten och 3 000 färre bostäder uppfördes jämfört med Sveriges långsiktiga behov.

I år väntas mellan hela 18 000 till 28 000 färre bostäder att byggas än vad behovet ökar med, enligt Skandia.

”När väl konjunkturen vänder och priserna på bostäder åter börjar stiga så riskerar ungdomar att bli de stora förlorarna. I och med att bostadsbygget fallit en bra bit under vad som behövs så riskerar det att bidra till att priserna stiger på ett sätt som utestänger stora grupper”, kommenterar Skandiabankens vd Arvid Krönmark, och tillägger:

”Att en ung person på väg att etablera sig i vuxenlivet inte kan bo där man vill eller där jobben finns är ett växande problem. I längden riskerar det att leda till minskad tillväxt och försenad familjebildning vilket är ett problem inte bara för de som drabbas utan för hela samhället i stort.”

Skandia föreslår en ”amorteringstrappa” för att komma till bukt med problemen på bostadsmarknaden. Modellen innebär att unga ges möjlighet att börja amortera på en lägre nivå för att sedan öka beloppet med stigande ålder och inkomst.