Johan Lundqvist, makroekonom på Skandia.

Börsen Risken är stor för att det blir sämre innan det blir bättre på börsen. Det dystra utgångsläget skapar samtidigt möjligheter för den långsiktiga investeraren, uppger Skandias makroekonom Johan Lundqvist i en marknadskommentar.

I Skandias uppdaterade placeringsutsikter skriver bolagets makroekonom Johan Lundqvist att det “inte varit någon brist på utmaningar” för världsekonomin. Det handlar föga förvånande om den höga inflationen, de stora räntehöjningarna och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

När det gäller framtiden understryker Skandias makroekonom att parallellt med börsnedgången “fortsätter nedgången i den reala ekonomin”.

– Vi räknar med att den ekonomiska aktiviteten kommer att stagnera, och att flera länder går in i milda recessioner under vintern, skriver Johan Lundqvist.

Men han betonar att Skandia inte ser en lika dramatiska utveckling som under våren 2020 eller i samband med finanskrisen framför sig.

Skandias bedömning är att inflationen toppar under vintern för att sedan gradvis sjunka tillbaka nästa år.

– Men hur mycket och hur snabbt är desto mer osäkert. En stor portion ödmjukhet är alltså på sin plats när vi bedömer utsikterna, går det att läsa vidare i Johan Lundqvists marknadskommentar.

Om börsutvecklingen framåt skriver makroekonomen att marknaden anpassat sig till ett högre ränteläge, men inte till de försämrade tillväxtutsikterna. Skandia räknar med vinstprognoserna kommer att behöva skruvas ned, något som talar för att “börsen inte har hittat botten ännu”, enligt Johan Lundqvist.

– På kort sikt kan det därför bli stundtals oroligt på aktiemarknaderna under hösten/vintern. Man behöver acceptera risken att det blir sämre innan det blir bättre, men det skapar även möjligheter för den långsiktige, skriver han.

Makroekonomen reflekterar även över det som hänt under året. Han skriver att förväntningarna inför 2022 var att det skulle bli ett år med hög ekonomisk tillväxt och en åtminstone hygglig börsutveckling, men det blev precis tvärtom.

Johan Lundqvist poängterar att aktiemarknaden klev in i 2022 med upptrissade värderingar, vilket också gjorde att fallhöjden var hög. Eländet under året har skickat ned de ledande börser runt om i världen med 20 till 30 procent räknat från årsskiftet.

Det har samtidigt saknats flyktvägar när aktiemarknaden rasat, påtalar makroekonomen och lyfter fram att en “typisk svensk obligationsfond har gått ned 8-9 procent i år”.

– Det innebär att det traditionella mönstret, där räntefonder går upp när aktiefonder går ner, inte har gällt i år. Det har med andra ord inte funnits någonstans att gömma sig för att skydda sitt kapital, skriver han.

Kronförsvagningen har dock varit en krockkudde för sparare med utländska innehav. Bland annat har dollarn stärkts nära 25 procent mot kronan, vilket dämpat fallet betydligt i USA- och globalfonder, tillägger Johan Lundqvist.