Sjuttiotalister sparar flitigt

Publicerad 2010-07-30 13:11

Sjuttiotalisterna jobbar heltid, oftast i det privata näringslivet och bor i villa, radhus eller bostadsrätt. Fritiden tillbringas med vänner eller med näsan i en bok, enligt en undersökning från SEB.

Sjuttiotalisterna jobbar heltid, oftast i det privata näringslivet och bor i villa, radhus eller bostadsrätt.

Fritiden tillbringas med vänner eller med näsan i en bok.

De flesta sjuttiotalister, 77 procent, sparar regelbundet, en ökning med sju procentenheter sedan 2008, enligt en undersökning som SEB har gjort. Men drygt 6 av 10 tycker att man borde spara mer.

– Det är extra tydligt bland sjuttiotalisterna. De har uppenbarligen ett litet överjag på axeln som säger att de konsumerar mer än de tycker att de borde, konstaterar SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

De vanligaste sparmålen är att ha en buffert, för ålderdomen och semestern men också mer än övriga till renoveringar, större inköp och till barnen.

Eftersom de flesta sjuttiotalister äger sin bostad har de också fler bostadslån än övriga, 68 procent mot 54 procent. Men man har blivit försiktigare. Visserligen planerar 20 procent av dem att ta nya lån inom det närmaste året men samtidigt tror hela 40 procent av gruppen att de inte kommer att ta några nya lån.

De allra flesta sjuttiotalister, 85 procent, känner till att de har tjänstepension via sin arbetsgivare. Det är fler än i tidigare undersökningar.

– Men det är fortfarande 10 procent som inte vet om de har någon tjänstepension och fem procent som vet att de inte har det, säger Nyström.

– Det får en dramatisk inverkan på pensionen särskilt som många sjuttiotalister har akademisk examen och därmed kanske högre lön. De kan bli riktiga loosers om man inte tar upp en diskussion om pensionsavsättningar med sin arbetsgivare, säger hon.

Nyström påpekar också att den som inte har tjänstepension via sin arbetsgivare har rätt till högre avdrag än andra för privat pensionssparande. Utöver de 12 000 kronor som alla kan spara avdragsgillt för pension kan de sätta av upp till 35 procent av årsinkomsten intill ett tak på 10 prisbasbelopp. Det betyder att man i år som mest kan få sätta undan 12 000 kronor plus 35 procent av 424 000 kronor.

TT