Inflation Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 8,5 procent i januari jämfört med 9,2 procent i december. Det visar Eurostats snabbestimat.

Väntat var en preliminär inflation på 9,0 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Kärninflationen var oförändrad på 5,2 procent, jämfört med i december. Väntat var 5,1 procent.

För att beräkna estimatet använder Eurostat tidig prisinformation från medlemsländer där sådan är tillgänglig. Träffsäkerheten i estimaten för undergrupperna är lägre än för totalsiffran.

Data från Tyskland har inte varit tillgängliga på grund av tekniska problem, och här har Eurostat använt en uppskattning.