Sju heta aktier

Publicerad 2012-11-12 09:33

Aktietips Börsveckan har tittat närmare på åtta bolag i veckans nummer. Och det är de positiva tongångarna som dominerar.

Haldex möter en tuffare marknad nästa år men jobbar hårt med att höja lönsamheten och Börsveckan tror på bolagets förmåga. Bolaget har hälften av intäkterna inom service som är i förhållandevis stabilt över en konjunkturcykel och har även betydande försäljning till andra segment än lastvagnar. Trots kursuppgången i år är värderingen attraktiv, skriver tidningen och behåller köprekommendationen.

Börsveckan tycker att Rejlers har levererat som aktieplacering de senaste åren och anser att bolaget har goda möjligheter att redovisa fina vinster trots att resultatet faller i år. Balansräkningen tillåter flera förvärv och bolaget bör kunna behålla fjolårets utdelning, trots att den faktiska vinsten faller i år. Direktavkastningen ligger på 4,5 procent vilket är bra med tanke på det ambitiösa tillväxtmålet. Börsveckan upprepar köprådet.

Spelutvecklaren G5 Entertainment ökar just nu omsättningen i dubblingstakt och om detta håller i sig blir aktien riktigt bra. Bortsett från kostnadsökningar går bolaget bra, med en portfölj med över 200 spel och enligt ledningen är det bara ett par som inte går med vinst, vilket är bra då bolaget inte verkar beroende av ett fåtal storsäljare. Balansräkningen är det inga fel på och om bolagets vinst per aktie hamnar kring 2:75 kronor i vinst per aktie. Om man sedan ser en tillväxt på 65 procent 2013 och samma marginaler som i år, blir vinsten 3:85 kronor och p/e-talet 11. Det finns få andra bolag som ger så mycket vinsttillväxt till den prislappen, enligt Börsveckan.

Börsveckan konstaterar att Doro kom med en bra kvartalsrapport förra veckan och de långsiktiga utsikterna är ljusa, bland annat med lanseringen av världens första smartphone för äldre under fjärde kvartalet i år. Värderingen ser fortsatt låg ut med ett rullande p/e-tal på 8,8 och köprådet kvarstår.

Swedish Match föll kraftigt i samband med niomånadersrapporten som vittnade om hårdare konkurrens från lågprisaktörer. Börsveckan tror att denna trend kan hålla i sig. Marknaden har justerat ned sina vinstprognoser efter rapporten men spår ändå att Swedish Match marginaler ligger över 30 procent de kommande åren, kombinerat med en försäljningstillväxt på 2-3 procent. Det ger p/e-tal runt 15-16 för i år och nästa. Bolaget fortsätter med sitt relativt stora aktieåterköpsprogram vilket lyfter vinst per aktie. Börsveckan ser ändå inget jättebra läge att kliva på aktien givet den osäkerhet som råder kring snusverksamhetens långsiktiga lönsamhetsnivå.

Drillcons aktie har stigit med 40 procent i år och uppgången är motiverad. Resultatet har utvecklats väl och ligger efter nio månader redan över fjolårets rekordnivå. Värderingen ser lockande ut men Börsveckan påpekar att Drillcon och denna typ av små cykliska bolag ofta handlas med betydande rabatt. Kortsiktigt kommer Drillcons utveckling att styras av metallpriserna och med den kraftiga
kursuppgången i ryggen finns risk för ett bakslag på kort sikt. Sammantaget ser Börsveckan dock positivt på Drillcon som är ett välskött och lönsamt bolag med stark balansräkning.

En köpkandidat enligt Börsveckan är norska Orkla, som är ett konglomerat med verksamhet som spänner från aluminiumprofiler via innehavet i Sapa till varumärken som Ballerinakex och Kalles Kaviar. Bolaget har dock slagit in på en nygammal väg: fokus på hjärtat i verksamheten som är starka varumärken inom livsmedel. Börsveckan gillar detta och rekommenderar köp.

Sweco fortsätter att imponera med stabil tillväxt och hög lönsamhet, och för närvarande utnyttjas koncernens resurser mycket effektivt. Bolaget varnar visserligen för en avmattning inom vissa marknadssegment men tack vare koncernens breda inriktning bör Sweco kunna parera en försvagad efterfrågan. Med ett p/e-tal runt 12 kan Sweco förefalla fullvärderad men den går att försvara med tanke på den långsiktiga potentialen som bolaget har. Å andra sidan kan avmattningen inom bygg ge tempoförlust som inte ska ignoreras. Börsveckan lutar åt fortsatt köp men med viss tvekan.