Sju färska tips för börsen

Publicerad 2013-02-18 08:03

Aktietips Oriflame är billig, Hakon Invest har rusat men kan vara intressant för den långsiktige, Höganäs lär inte få ett höjt bud, Beijer Alma är rimligt värderad, Hexpol får rådet avvakta, och Trelleborg anses köpvärd.

Det är några av slutsatserna om de bolag Börsveckan tar sig an i veckans utgåva.

Kosmetikbolaget Oriflames bokslut förra veckan visade på en fortsatt minskande säljkår, men innehöll även signaler om att det värsta kanske är över. Till p/e-talet 11,5 anser Börsveckan aktien vara billig. En rejäl uppsida finns i aktien när man får ordning på säljkåren. Insiders köper, och kanske är nu Oriflame en bra uppköpskandidat för större konkurrenter givet den låga värderingen, skriver Börsveckan.

Investmentbolaget Hakon Invests köp av nederländska Aholds andel av Ica bäddar för en mer dynamisk utveckling i den blivande detaljhandelskoncernen Ica-gruppen, som blir ett av Nordens största i sitt slag. Bara namnbytet är värt en hel del, konstaterar Börsveckan. Börsen jublar, men kortsiktigt finns det risk för ett kursmässigt bakslag, bland annat eftersom antalet aktier kommer att öka kraftigt framöver. ”För den riktigt långsiktige kan dock aktien vara intressant”, konstaterar tidningen.

Budet på ett av börsens ”mest intressanta tillväxtbolag” inom verkstad, metallpulverbolaget Höganäs, anses lite för lågt av Börsveckan, men tidningen lutar ändå åt att man som investerare bör acceptera det. Givet att budgivarna kontrollerar 47,9 procent av rösterna verkar det nämligen troligt att budet på 320 kronor per aktie går igenom, även om det kanske finns en möjlighet att övriga ägare ”gaddar ihop sig” och kräver en högre budpremie. Dagskurser några kronor över budnivån indikerar detta.

Verkstadsbolaget Beijer Alma är ett lönsamt kvalitetsbolag med goda framtidsutsikter, om än med en viss risk för marginalutvecklingen inom fjädringsbolaget Lesjöfors. Detta står för större delen av Beijer Almas vinst.

”Jämfört med övriga cykliska aktier framstår dock Beijer Alma som rimligt värderat på ett års sikt”, konstaterar Börsveckan.

Gummibolaget Hexpol har varit en tillväxtraket som inte gjort Börsveckans redaktion besviken, men bokslutet – och databasen Factset – indikerar en lugnare tillväxttakt framöver, och tidningen tar hem en fin vinst. P/e-talet är rimligt givet ett tillväxtantagande om 6-7 procent per år under de närmaste tre åren och något förbättrade rörelsemarginaler, men några större utrymmen för bakslag finns inte. Och sådana kan inte uteslutas, menar Börsveckan, som sänker rådet till avvakta.

Trelleborgs köpråd behålls däremot. Motivering: företaget har gjort sig av med den volatila fordonsdelen som tyngde värderingen. Nu reser sig ett verkstadsbolag som enligt Börsveckan har hög kvalitet och låg skuldsättning, ”och då bör värderingen stiga ytterligare från dagens p/e 12,5”.

Även danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk analyseras av Börsveckan. Bolaget anses köpvärt, och förra veckans nästan 12-procentiga kursfall efter bakslaget för diabetesmedicinen Tresiba betecknas som en överreaktion.