Cecilia Skingsley, förste vice riksbankschef och ordförande i arbetsgruppen för rapporten "CBDC: system design and interoperability". (Bilden är taget vid ett annat tillfälle)

E-Krona Bank for International Settlements, BIS, och sju centralbanker går vidare med arbetet om digitala centralbanksvalutor, CBDC. Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Aktörerna har tagit fram tre rapporter som tar upp praktiska frågor kring CBDC som olika tekniska designlösningar, användarnas behov och frågor som rör den finansiella stabiliteten.

”Dessa rapporter är bevis på att beslutsfattare förstärker sina nationella projekt med internationellt samarbete och delar idéer om de bästa tekniska innovationerna för att tillhandahålla snabba, enkla och säkra betalningsmedel under 2000–talet”, säger Christine Lagarde, ordförande i gruppen med centralbankschefer som är ansvariga för rapporterna, i en kommentar.

Cecilia Skingsley, förste vice riksbankschef och ordförande i arbetsgruppen för rapporten ”CBDC: system design and interoperability”, konstaterar att minskad kontantanvändning är ett internationellt fenomen och flertalet centralbanker tittar nu på hur deras roll på betalningsmarknaden ska komma att se ut framöver.

”Det är väldigt positivt i vårt arbete med e-kronan att dessa diskussioner också förs på en internationell nivå så att vi kan utbyta erfarenheter kring hur våra respektive centralbanksvalutor kan komma att utformas och vilka effekter de kan komma att få”, säger hon.

I gruppen ingår Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, ECB, Federal Reserve, Riksbanken och Swiss National Bank.