Aktie Hedgefonden Marshall Wace har täckt sin blankningsposition i nischbanken Resurs Holdings. Det framgår av en uppdatering hos ägardatatjänsten Holdings.

 

Den korta positionen var på 1.400.000 aktier och motsvarade 0,7 procent av kapitalet i Resurs.

Transaktionsdatum är angett till den 15 mars för täckningen, som för med sig att det inte längre finns någon så kallad storblankare (aktör med blankningsposition överstigande 0,5 procent av kapitalet) kvar i aktien.