Sista minuten-tips för deklarationen

Publicerad 2013-04-24 12:47

Chatt 21 frågor och svar. Skatteverkets expert Kaj Koyer chattade med Privata Affärers läsare nu när årets deklarationen närmar sig deadline.

moderator: God förmiddag och välkomna till vår chatt om deklarationen. Frågorna strömmar in för fullt och nu börjar vi!

 

Jobbavdarag: Arbetsgivaren står för resa tjänstebil t. o r. Vid resa till annan ort pendelavstånd 15 mil enkel väg. Två dagar efter varandra. Jag väljer hotellvistelse för att slippa resa t.o.r två dagar. arbetsgivaren betalar ej hotellvistelsen. Kan jag göra avdrag för mina hotellnätter???

Kaj Koyer: Ja, eftersom du under en tjänsteresa själv har betalat nattlogin har du rätt att göra avdrag.

 

Ulla Lindström: Hej. Jag har enskild firma och kör med egen (privat) bil i firman. Behöver jag skriva körjournal eller räcker det t ex med kvitto på inköpta varor från den plats jag varit på? Jag skriver upp antal mil på en verifikation och tar sedan ut milersättningen ur firman för resan? Tacksam för svar, Ulla Lindström heidkamp

Kaj Koyer: Det finns inget krav på körjournal men den är bra i bevishänseende för att visa hur långt man har kört med den privata bilen i näringsverksamheten. Läs mer om körjournal på Skatteverkets webbplats. Avdrag enligt schablon dvs 18:50 kr/mil ska du göra i din NE bilagans skattemässiga justeringar.

 

Eva Nilsson: Hej. Min flicka som är 11år gammal, har en schablonintäkter 534 kr från sparande i fonden. Ska hon deklarera?

Kaj Koyer: Nej hon behöver inte deklarera men kommer att få ett slutskattebesked. Skatten på schablonintäkten uppgår till 30 %. I det här fallet blir då skatten 160 kr (534 * 30%).

 

Gunilla: Kan deklarera via telefon och skicka in in K4 via post ?

Kaj Koyer: Om du förväntas lämna in en K4 ska du inte ha fått koder för inlämning via SMS.

 

Bengt: vi byggde nytt hus. efter 6år bytte vi ut diskmaskinen som hade gått sönder. diskmaskinen som ingick i huset kostade ca 5000 och den nya som vi bytte 2008 kostade 9000. vi sålde huset 2012. Hår jag dra av och är det mellaskillnaden? dvs 4000:- Mvh /B

Kaj Koyer: Utbyte av diskmaskin räknas som reparation och underhåll. Utgifter för reparation och underhåll är bara avdragsgilla om huset är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet/förvärvet. Eftersom huset var nytt när ni köpte det innebär inte installationen av diskmaskinen 2008 att huset är i bättre skick vid försäljningen än vid köpet, vilket innebär att ni inte kan få något avdrag.

 

Mats Peterson: Har sålt en fastighet förra året och får över 200.000kr i extra skatt. Hur mycket av detta skall jag betala den 3/5. Vad blir räntan om jag väntar till november med att betala hela beloppet. Hur skall jag göra för att vara räntesmart?

Kaj Koyer: För det första ska sägas att det finns en sista dag då pengarna måste finnas på Skatteverkets konto. Sista betalningsdag beror på när du får ditt slutskattebesked. Om slutskattebeskedet kommer i augusti ska pengarna senast vara inbetalda den 12 november 2013. Om du får ditt slutskattebesked i september ska pengarna vara inbetalda den 12 december 2013. Och slutligen, om slutskattebeskedet kommer i december ska pengarna vara inbetalda senast i den 12 mars 2014. På underskott av slutlig skatt beräknas kostnadsränta från och med den 4 maj 2013 på underskott som uppgår till högst 30 000 kr. På underskott som är högre än 30 000 kr beräknas räntan från den 13 februari 2013 på den del som överstiger 30 000 kr. Eftersom du har ett underskott som överstiger 30 000 kr har det alltså redan börjat ”ticka” ränta på 170 000 kr för din del. Kostnadsränta på resterande 30 000 kr beräknas fr.o.m. den 4 maj 2013. Du kan närsomhelst fr.o.m. nu betala in pengarna på Skatteverkets bankgiro. Kostnadsräntan får du inte göra avdrag för vilket är viktigt att komma ihåg om du vill jämföra vad du kan få för avkastning på annat håll. Du kan ju välja att vänta med att betala skatten fram till sista betalningsdagen. Räntan är knuten till den s.k. basräntan som kan ändras under året. Du kan själv beräkna hur din ränta blir genom vår e-tjänst Skattekonto. Gör så här: logga in på Skattekonto med din e-legitimation, välj rubriken ”Inbetalning”, välj ”Belopp att betala” och ange den dag du planerar att betala skatten, tryck på ”Beräkna” Har du ingen e-legitimation kan du kontakta Skatteupplysningen så hjälper vi dig.

 

Esan: Jag deltog i Öresunds inlösenerbjudande av 60 st aktier som sedemera blev Creades ,det räknas tydligen som försäljning med en beskattningsbar vinst,hur beräknas pris och omkostnadsbelopp, vänligen förklara begripligt.

Kaj Koyer: Se exempel genom att klicka på länken

 

Danne: Hej, jag har arbetat i Norge från mitten september till 31 december. Vad har jag rätt till för avdrag. Dubbelt boende hur mycket? Ökade levnadsomkostnader? Resor hem? Jag har ingen inkomst utöver detta. Skattar jag i Norge eller i Sverige? Många frågor men mycket tacksam för svar. Vänliga hälsningar Danne

Kaj Koyer: Om du har arbetat hos en privat arbetsgivare i Norge ska du skatta i Norge och då blir det inte aktuellt med några avdrag i Sverige. Du kan läsa om beskattning vid arbete i Norge på https://www.nordisketax.net/

 

Ingela: Kan man göra avdrag för arbetskläder när man jobbar på dagis?

Kaj Koyer: Nej, du kan inte få avdrag för dina arbetskäder. Det beror på att man inte kan få avdrag för andra arbetskläder än skyddskläder. Med skyddskläder menas kläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen eller mekaniska skador eller mot väta eller kyla som huvudsakligen beror på annat än klimatförhållanden.

 

Lennart: Hej! Köpte teckningsrätter i Billerud och KappAhl 2012-12-14 genom Swedbank för 3040kr.Men fick inga aktier. Får jag dra av summan under punkt 81 på 3040kr

Kaj Koyer: Om du har köpt teckningsrätterna och de har förfallit värdelösa utan att du har köpt några aktier får du dra av inköpssumman som förlust. Du redovisar försäljningspriset för Billerud respektive KappAhl som 0 kr på bilaga K4 avsnitt A, fyller i inköpspriset och förlusten och för sedan över den sammanlagda förlusten till punkt 81 på deklarationen.

 

Georg: Hej Har en lantruksfastighet och skriver förenklat årsbokslut Har alltid skickat det tillsammans med dekl. Men behöver jag det? Tack på förhand

Kaj Koyer: Nej du behöver inte bifoga ditt förenklade årsbokslut. Motsvarande uppgifter förs över på NE blanketten som du lämnar in.

 

Klas: Varför går det inte att deklarera precis allt i ett handelsbolag via webben så som man gör med enskild firma? När kommer det att vara möjligt?

Kaj Koyer: Du tänker på inlämnande av inkomstdeklaration 4. Samtliga uppgifter bortsett från första sidan kan lämnas in elektroniskt via filöverföring. Första sidan måste fortfarande lämnas in på papper. En helt elektronisk lösning kommer att utvecklas även om inte exakt tidpunkt är bestämd.

 

Lars: Jag är handikappad och undrar om det är någon gräns för avdrag när det gäller resor till och från arbetet med bil. Det heter ju att man får dra av verkliga kostnader men samtidigt står det att avdraget får vara högst 37:-/Mil.Drar man av verkliga kostnader så hamnar man betydligt över 37:- / m.v.h // Lars

Kaj Koyer: Skatteverket har i ställningstagande sagt att avdrag medges med verkliga bilkostnader om det kan visas att dessa överstiger schablonavdraget, men att eftersom avdrag endast medges för skäliga utgifter bör avdraget för arbetsresorna begränsas till högst 37 kr per mil.

 

Bengt: Hej Är över 65-år har jobbat ett antal dagar på en ort 10 mil från min bostad, en dag vid varje tillfälle.Har jag rätt resa till och från MVH Bengt

Kaj Koyer: Ja, du har rätt till avdrag för utgifter för resor till och från arbetet. Obs bara den del av utgifterna som överstiger 10 000 kr är avdraggilla.

 

Ingemar H: Jag har ett gammalt uppskov med vinst i samband med byte av aktier i AstraZeneca . Om jag vill återföra detta uppskov genom att ta ett banklån, vilken är då maxräntan jag skall acceptera att betala?

Kaj Koyer: Tänk på att du kan kvitta uppskovet mot förluster om du skulle sälja andra aktier med förlust. Det kan innebära att du slipper betala skatt på uppskovet. Återför du uppskovet utan att sälja aktierna i AstraZeneca kommer du att betala skatt med 30 procent på uppskovsbeloppet. Vilken maxränta du ska acceptera kan vi tyvärr inte räkna på.

 

Lars: Har en så kallad personalbil som jag kör både i tjänst och privat. Betalar ca 3400 i förmånsvärde och ca 4000 i bruttolöneavdrag, totalt ca 7400:-/månad. Enligt vad jag läst får jag bara dra av 6,50 per mil (diesel) för resor till jobbet. Jag har en nettokostnad på ca 25:-/ mil. Detta förefaller väldigt orättvist jämfört med avdraget jag skulle ha om jag körde privatbil. Jag anser att min personalbil är en leasingbil och därför berättigad till 18,50 i avdrag. Har jag rätt till 18.50 i avdrag för resor till arbetet?

Kaj Koyer: Nej, eftersom du använder en förmånsbil som går på diesel för dina resor till och från arbetet kan du bara göra avdrag med 6,50 kr per mil.

 

Mike: hur många år i följd får jag redovisa minus på min enskilda firma finns en sådan grens?

Kaj Koyer: Nej det finns ingen gräns. Du kan rulla ditt underskott vidare på obestämd tid.

 

Christer: Jag glömde att ta en kopia på deklarationen förra året – kan man få en kopia från Skv ??

Kaj Koyer: Ja det kan du få. Kontakta skatteupplysningen så hjälper de dig på 0771-567 567.

 

Anna-Lena: Hej, aktier av samma aktieslag inköpta före 2012, har sålts i 2 omgångar under 2012. Hur blir det med det genomsnittliga anskaffningsvärdet vid försälningarna? Gör jag först en beräkning för den första försälningen och får ett nytt anskaffningsvärde vid den andra avyttringen? Eller blir det en enda beräkning för 2012 oavsett hur många avyttringar som gjorts under 2012?mma genomsnittliga anskaffningsvärde på K4

Kaj Koyer: Du ska redovisa varje försäljning för sig på bilaga K4 om du har fått två kontrolluppgifter på försäljningarna. Din genomsnittliga anskaffningsutgift kommer att vara densamma vid båda försäljningarna om det inte har skett något i bolaget mellan försäljningarna, till exempel fondemission eller split, eller att du har köpt nya aktier efter den första försäljningen och inte säljer samtliga aktier vid den andra försäljningen. Är du osäker på hur man gör en genomsnittsberäkning finns det flera exempel i broschyren Försäljning av värdepapper SKV 332. Den finns på Skatteverkets webbplats skatteverket.se om du inte har fått den tillsammans med deklarationsblanketten.

 

Kent: Jag har byggt nytt hus. Under byggtiden får jag en högre fastighetsskatt än när det är klart. Jag bodde i husvagn på tomten under byggtiden. Är detta rimligt?

Kaj Koyer: Bestämmelserna är tyvärr så att huset måste få ett värdeår vid fastighetstaxeringen för att du ska vara befriad från fastighetsavgift eller betala fastighetsavgift i stället för fastighetsskatt. För att få ett värdeår måste den övervägande delen av huset ha tagits eller kunna ha tagits i bruk.

 

Mats: Jag har sålt en villa och har gjort en tillbyggnad som jag tyvärr saknar kvitto på. Kan jag få skattetillägg om jag inte kan visa kvitto om jag gör avdrag för tillbyggnaden.

Kaj Koyer: Nej, inte om du upplyser om att du saknar kvitto men har gjort avdrag ändå. Du kan exempelvis ange detta under övriga upplysningar i deklarationen.

 

moderator: Chatten är nu avslutad. Vi tackar alla som deltagit, och snart kan du läsa den i efterhand på sajten.