SINTERCAST: SERIEPRODUKTION TILLBAKA PÅ NIVÅER INNAN PANDEMIN

2021-04-07 15:42:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sintercasts serieproduktionen i mars ökade till 3,5 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket överstiger helårsrekordet 3,3 miljoner motorekvivalenter som sattes 2019, innan utbrottet av covidpandemin.

Det skriver Sintercast i ett pressmeddelande.

Produktionen i mars lyfte volymen för första kvartalet till 2,9 miljoner motorekvivalenter, vilket tangerar volymen för första kvartalet 2020, enligt bolaget.

Serieproduktionen i mars var den tredje högsta i Sintercasts historia, samma som i maj 2019 men lägre än september och oktober 2019, vilka landade på 3,9 miljoner respektive 3,7 miljoner motorekvivalenter.

"Den starka produktionen i mars följer på tre månader under förväntan på grund av modellutbyten, produktionsstopp vid årsskiftet, brist på halvledare och svårt vinterväder i Mexiko. Vi visste att den underliggande efterfrågan, särskilt på vår största marknad i Nordamerika, var hög, vi behövde bara en normal månad för att kunna visa det. Det kan finnas ett element av att 'komma ikapp' i mars-resultatet, men mars är mer representativ för marknadsefterfrågan än de senaste tre månaderna", säger Steve Dawson, vd för Sintercast.

Han pekar också på att parallellt med den förbättrade serieproduktionen ger installationsåtagandena hos Hyundai och Impro en positiv start på bolagets installationskampanj för 2021 och positiva utsikter för helåret.Direkt-SE