SINTERCAST: RÖRELSERESULTAT 8,5 MLN KR 1 KV (7,9)

2021-04-21 08:09:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sintercast, som levererar processtyrningssystem för produktion av kompaktgrafitjärn, redovisar ett rörelseresultat om 8,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (7,9). Omsättningen under kvartalet uppgick till 24,3 miljoner kronor (24,6).

Resultat per aktie var 1:00 krona (0:90).

Kassaflödet från verksamheten uppgick till 6,7 miljoner kronor (9,1).

För mars redovisas 3,5 miljoner motorekvivalenter vilket är 35 procent över genomsnittet för januari och februari.

Installationsbasen uppgår till 56 installationer i 14 länder.Direkt-SE