Intervju Molnkommunikationsföretaget Sinch ser förutsättningar för att fortsätta visa organisk tillväxt i omsättningen och bruttoresultatet under det fjärde kvartalet. Det säger Johan Hedberg, Sinchs tillförordnade vd och en av bolagets grundare, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

”Ja, det tycker jag att vi har. Historiskt sett är fjärde kvartalet ett bra kvartal för oss”, säger han och förtydligar att Sinchs största segment Meddelandetjänster historiskt har haft starka fjärde kvartal.

Han flaggar i sammanhanget för att omvärldsläget är osäkrare, vilket gör framtiden mer svårbedömd.

”Fjärde kvartalet drivs normalt sett av ökade marknadsföringsaktiviteter, men sedan råder det en osäkerhet kring makrosituationen och hur den kommer att slå”, säger han.

Under det tredje kvartalet visade Sinch en ökad tillväxt i såväl omsättningen, som växte organiskt med 13 procent, och i bruttoresultatet som ökade 8 procent organiskt.

Johan Hedberg ser det som ett bevis på att marknaden har en stark tillväxt och att Sinch har en stark position i marknaden.

Sedan han tillträdde som tillförordnad vd, i juli, har Sinch främst fokuserat på att förbättra lönsamheten och kassaflödet.

”Vi lanserade en plan i andra kvartalet och har nu påbörjat arbetet men är inte klara. Vi är nöjda med resultatet hittills vad gäller resultatutvecklingen och kassaflödet. Vi tror att vi kan göra mer på tillväxten, men det är inget som vi har sett resultatet av än. Det blir mer under 2023”, säger Johan Hedberg.

Han står fast vid bedömningen att kostnadsreduceringsprogrammet under det första kvartalet 2023 kan uppnå en effekt om en tredjedel av de totala besparingarna om 300 miljoner kronor på årsbasis. Liksom tidigare väntas en full effekt av programmet det tredje kvartalet 2023.

Redan under det tredje kvartalet 2022 har Sinchs kostnadsbas emellertid stabiliserats.

”Vi har bromsat och avstannat kostnadsutvecklingen och vi är mer restriktiva med nyanställningar. Vi har bättre kontroll på våra kostnader framöver”, säger Johan Hedberg.

Framöver ska Sinch dels jobba vidare med att få bättre kontroll på kostnaderna, dels med kostnadsreduceringsprogrammet.

Räknar ni med några effekter av åtgärdsprogrammet redan i det fjärde kvartalet?

”Det är möjligt att det kommer en liten del under det fjärde kvartalet, men det vi säger är att vi räknar med att uppnå en tredjedel av besparingarna första kvartalet 2023”, säger Johan Hedberg.