Rapport Sinch, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, redovisar en organisk tillväxt på 22 procent. Samtidigt var resultatet över förväntan. 

Sinch redovisar ett justerat ebitda-resultat på 760 miljoner kronor för det första kvartalet 2022.

Analytikerna hade räknat med ett justerat ebitda på 725 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat.

Bruttoresultatet uppgick till 2.096 miljoner kronor, mot väntade 1.975 miljoner kronor. Den organiska tillväxten i bruttoresultatet var 2 procent.

Nettoomsättningen var 6.550 miljoner kronor, med en organisk tillväxt på 22 procent. Snittförväntningarna var en omsättning på 6.233 miljoner kronor, enligt Infront.

Ska fokusera på vinsttillväxt

Sinchs ”givna och nödvändiga” fokus under de kommande kvartalen är att öka den organiska bruttoresultattillväxten.

Det skriver Sinchs vd Oscar Werner i rapporten för det första kvartalet.

”Även om den kortsiktiga utvecklingen påverkas av en del negativa faktorer är det tydligt i dialogen med våra kunder att vi nu har ett unikt, mycket starkt erbjudande med branschledande produkter för alla de viktigaste kommunikationstjänster som företag använder för att kommunicera med sina kunder”, skriver han i rapporten.

Sinch-chefen påpekar också att detta har tydligt gjort bolaget till en mer strategisk leverantör hos kunderna med ökade möjligheter till korsförsäljning.

Likt de senaste kvartalen växer Sinchs intäkter snabbare än bruttoresultatet och det organiska bruttoresultatet ökade 2 procent jämfört med första kvartalet 2021 medan intäkterna ökade organiskt med 22 procent.

”Höga prisökningar från mobiloperatörer under 2021 i kombination med prisförhandlingar med några av våra största kunder har resulterat i en lägre bruttomarginal. Även om vi inte vet inte hur dessa faktorer kommer att spela ut under resten av 2022 kan jag konstatera att vi periodvis har upplevt liknande skeenden tidigare och att våra unika skalfördelar och vårt breda erbjudande gör oss väl positionerade att lyckas även i tuffare marknadsklimat”, skriver Oscar Werner.