Aktie Den riktade emission som kommunikationsteknikbolaget Sinch aviserade efter börsstängning på måndagen gjordes till kursen 1.050 kronor per aktie. Dessutom sålde flera storägare poster till japanska Softbank.

Totalt omfattar emissionen nästan 3,2 miljoner aktier vilket var i linje med förhandsbeskedet. Bolaget tillförs därmed 3,3 miljarder kronor.

Kursen i emissionen motsvarar en rabatt om 6,6 procent i förhållande till stängningskursen på måndagen då aktien steg drygt 8 procent till 1.124 kronor. I förhållande till stängningskursen på fredagen, 1.040 kronor, motsvarar teckningskursen en premie på knappt 1 procent.

”Nyemissionen var kraftigt övertecknad och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i nyemissionen”, skriver bolaget.

En fond förvaltad av SB Management, som är ett helägt dotterbolag till det japanska techkonglomeratet Softbank, tecknat 1,2 miljoner aktier i emissionen. SB har även köpt aktier av en grupp stoägare och kommer att kontrollera drygt 10 procent av aktierna i Sinch efter transaktionerna.

Bolaget ska huvudsakligen använda pengarna från emissionen för nya förvärv.

”Sinch utvärderar löpande förvärvsmöjligheter. Den ökade finansiella flexibiliteten som nyemissionen innebär, stärker bolagets position som en relevant och konkurrenskraftig köpare”, skriver bolaget.

Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 5 procent.

Storägare sålde till Softbank

En grupp av medgrundare och storägare i kommunikationsteknikbolaget Sinch har sålt totalt 5,2 miljoner aktier för 900 kronor per aktie till SB Management som kontrolleras av den japanska techinvesteraren Softbank.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att bolaget även slutfört en riktad emission som kommer tillföra bolaget 3,3 miljarder kronor.

Softbank (SB Management) har även tecknat sig för aktier i emissionen och kommer efter transaktionerna äga 6,4 miljoner aktier i Sinch, motsvarande 10,1 procent.

”SB Management stödjer Sinchs planer för fortsatt tillväxt inklusive genom förvärv”, skriver Sinch i sitt pressmeddelande.

Säljare av aktierna var Cantaloupe AB som ägs av Sinch grundare Robert Gerstmann, Henrik Sandell, Kristian Männik och Björn Zethraeus, samt Salvis Investmentsom som ägs av Sinchgrundaren Johan Hedberg, samt Sinch styrelseordförande Erik Fröberg och bolaget Neqst D1 AB (där Erik Fröberg är vd och som varit Sinch största ägare).

I och med affären kommer aktier som ägs av Cantaloupe respektive Neqst D1 läggas i det gemensamma bolaget Neqst D2 AB, som efteråt kommer att äga cirka 17 procent av aktierna och rösterna och därmed bli den största aktieägaren i Sinch.

”Detta möjliggör ett långsiktigt ägande i Sinch”, heter det i pressmeddelandet.