Rapport Sinch, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 200 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2019 (190).

Jämförelsestörande poster uppgick till -5,2 miljoner kr (+31) och då dessa inkluderas uppgår ebitda-resultatet till 194 miljoner kr (140).

Nettoresultatet blev 94,7 miljoner kr (104) och per aktie var resultatet 1,73 kr (1,93).

Nettoomsättningen uppgick till 1.541 miljoner kr (1.151) och den organiska tillväxten var 17 procent.

Ingen utdelning föreslås för helåret.

Höjde bruttoresultatet

 Sinch ökade bruttoresultatet med 42 procent till 440 miljoner kr (310) under det fjärde kvartalet.

”Strategin är att växa både organiskt och genom förvärv. I det fjärde kvartalet bidrar båda delar och vi redovisar rekordhögt bruttoresultat och ebitda”, skriver Sinch vd Oscar Werner i bokslutsrapporten.

Förvärven av TWW och My Elefant bidrog med 14 procentenheter. Den organiska bruttoresultattillväxten, i lokal valuta och exklusive förvärv, var 23 procent.

I Meddelandetjänster var den organiska tillväxten i bruttoresultatet 27 procent i fjärde kvartalet.

God efterfrågan

”Vi ser fortsatt god efterfrågan från stora, amerikanska techbolag som prioriterar kvalitet och använder Sinch för att skicka meddelanden till många länder samtidigt. Vi ser också en positiv utveckling i arbetet att bredda tillväxten till resten av vår kundbas”, skriver Oscar Werner.

Röst och Video visade en 72-procentig bruttoresultattillväxt jämfört med fjärde kvartalet 2018. Här ser bolaget fortsatt goda tillväxtmöjligheter inom både Number Verification och Number Masking och tillför resurser inom både sälj och produktutveckling.

Resultatet i Operatörssegmentet varierar från kvartal till kvartal och utvecklades sämre i slutet på 2019. Försäljningen var lägre än motsvarande period förra året och ebitda var negativ på grund av försenade kundprojekt, negativa valutaeffekter och framåtblickande produktsatsningar.