Affär Sinch aktie lyfter på Stockholmsbörsen efter beskedet att kommunikationstjänstebolaget köper amerikanska Inteliquent för 1.140 miljoner dollar, motsvarande nästan 9,5 miljarder kronor. amerikanska 

Inteliquent beskrivs av Sinch som ”den största oberoende leverantören av rösttjänster i USA”, ett bolag med över 500 anställda. Huvudkontoret ligger i Chicago.

I fjol hade Inteliquent intäkter på 533 miljoner dollar och gjorde ebitda-resultat på 135 miljoner dollar. Justerat för ökade affärsvolymer som anses vara tillfälliga skulle intäkterna ha varit 499 miljoner med ett justerat ebitda-resultat om 112 miljoner dollar.

”Inteliquent tillhandahåller röstkommunikation för de ledande leverantörerna av kommunikationstjänster och företag i Nordamerika. Bolaget äger ett redundant, geo-diversifierat, operatörsklassat Tier 1-nätverk som är direkt kopplat till operatörer som når 94 procent av den amerikanska befolkningen. Plattformen hanterar mer än 300 miljarder minuter röstsamtal per år och företaget har registrerat mer än 100 miljoner aktiva telefonnummer åt sina kunder”, skriver Sinch om förvärvet.

Förvärvet, som betalas kontant, finansieras genom en kombination av kassa och lån. Sinch kommer att få en förvärvsfinansiering 8,2 miljarder kronor i en överenskommelse med Handelsbanken och Danske Bank.

Affären väntas slutföras under det andra halvåret 2021.