Aktie Sinch har tecknat avtal om att förvärva Pathwire för en sammanlagd köpeskilling om cirka 1,9 miljoner dollar, eller 16,6 miljarder kronor. Som ett led i finansieringen har Sinch genomfört en nyemission på 6,6 miljarder kronor. 

Sinch kommer att betala säljarna en kontant köpeskilling om 925 miljoner dollar samt 51 miljoner nya aktier i Sinch. Den sammanlagda köpeskillingen är baserad på gårdagens stängningskurs för Sinch-aktien på 165:90 kronor och en valutakurs USD/SEK på 8:80.

Pathwire är en plattform för molnbaserade e-posttjänster med produkterna ”Mailgun”, ”Mailjet” och ”Email on Acid” för utvecklare och marknadsförare. Fler än 100.000 kunder använder Pathwires produkter för att kommunicera med sina slutkunder.

”Förvärvet av Pathwire innebär att Sinch blir en av de få globala CPaaS -leverantörerna som kan leverera hög kvalitet i stor skala över alla de viktigaste digitala kommunikationskanalerna som företag använder för att interagera med sina kunder”, skriver Sinch.

Under de tolv månader som avslutas den 31 december 2021 väntas Pathwire nå en omsättning om 132 miljoner dollar, ett bruttoresultat på 104 miljoner dollar, samt ett justerat ebitda-resultat om 55 miljoner dollar. Detta motsvarar en bruttomarginal om 79 procent och en justerad ebitda-marginal om 42 procent.

”Den organiska omsättningstillväxten under de senaste åren har konsekvent överstigit 30 procent per år med en bruttomarginal om nästan 80 procent och en justerad ebitda-marginal överstigande 35 procent. Genom transaktionen ökar Sinchs tillväxt och marginaler”, skriver Sinch.

Transaktionen väntas skapa betydliga omsättningssynergier från korsförsäljning av Sinchs och Pathwires produkter till varandras kunder. När transaktionen genomförts kommer Pathwire också kunna dra nytta av Sinchs etablerade närvaro på 47 internationella marknader för att driva ytterligare tillväxt med nya företagskunder.

Engångskostnader för integration uppskattas till 75 miljoner kronor över 18 månader, uppger Sinch.

Som en del av finansieringen har Sinch genomfört en riktade nyemission av 40,1 miljoner aktier mot en total teckningslikvid om cirka 6,6 miljarder kronor.

Emissionslikviden kommer användas för att delfinansiera förvärvet av Pathwire. Tecknarna bestod av institutionella investerare.

Teckningskursen var 164:60 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 0,8 procent i förhållande till stängningskursen den 29 september.

Sinch har ett finansiellt mål att bibehålla en nettoskuld/justerad ebitda under 3.5x över tid. På proforma-basis, beräknat som om förvärven av Inteliquent, MessageMedia, MessengerPeople och Pathwire redan hade slutförts, samt att den riktade nyemissionen av cirka 40 miljoner aktier som omnämns ovan redan hade slutförts, skulle nettoskulden/justerad ebitda uppgå till ungefär 2,7x, skriver Sinch.