Aktie Förvärvet av indiska ACL gör Sinch mer attraktivt för globala kunder, så som den icke namngivna amerikanska techjätten, som finns i bolagets kundstock.

”Alla de här bolagen har verksamhet i Asien och ett ökande intresse för Indien, så det här gör att vi får en högre kvalitet på tjänsten och kan vara en end-to-end-leverantör utan mellanhänder, vilket gör det säkrare och snabbare. Det är en stor fördel för våra internationella kunder”, säger Sinch ir-chef Thomas Heath.

Vilken techjätte det gör sig om säger han sig inte kunna uppge, mer än att det är ”den du tänker på”.

”Förhållandevis låg värdering”

Förvärvet gjordes till cirka 655 miljoner kr räknat på dagens valutakurs. Med ACL:s justerade ebitda-resultat om 59 miljoner kr för den rullande 12-månadersperioden som slutade den 31 mars, motsvarar det en värdering på drygt 11 gånger justerat ebitda. Som jämförelse uppgick Sinch justerade ebitda under det räkenskapsåret 2019 till 574 miljoner kr.

Enligt ir-chefen är värderingen i linje med priserna på den här typen av tillgångar. Sett till Sinch egna värdering, vars aktiekurs rakat i höjden rejält den senaste tiden, är värderingen av ACL enligt Thomas Heath förhållandevis låg.

I det pressmeddelande som skickades ut uppges att skuldsättningskvoten i och med förvärvet kommer att stiga från dagens 1 gånger justerad ebitda till dryga 3 gånger. Vilket är något högre än det finansiella målet om 2,5. Men Thomas Heath menar målet inte ska ses som ett hårt mål och att riskerna inte går upp i och med den ökade skuldsättningen.

”Lönsamt sedan grundandet”

”Sinch har varit lönsamt sedan grundandet och där sticker vi ut mot andra techbolag. Vinsten växer och vi genererar kassa och betalar av lånen vilket gör att skuldsättningen normalt kommer ner hela tiden”, säger han och tillägger att bolaget räknar med att den kommer att göra det även denna gång, men att någon tidpunkt för när skuldkvoten är tillbaka på målnivån inte har satts.

Även om bolaget skriver i pressmeddelandet att kapitalstrukturen och olika finansieringsalternativ utvärderas löpande, menar ir-chefen att det inte med nödvändighet ska tolkas som att ytterligare finansieringsbehov ligger runt hörnet till följd av det senaste förvärvet.

”Det är en formulering som vi brukar ha med. Det är klart att när vi gör förvärv påverkar det kapitalstrukturen mer än vad vi kan beta av under ett kvartal, men mer än så kan jag inte säga om det”, säger han.

Aktien upp 120 procent

När ACL kommer att vara fullt ut integrerat i verksamheten är ännu inte klart, men enligt Thomas Heath räknar bolaget normalt med att det tar 12-14 månader, och att den beräknade initiala integrationskostnaden på 17 miljoner kr kommer vara utspridd över den tidperioden. Under det tredje kvartalet beräknas ACL börja dyka upp i resultaträkningen.

Aktiemarknaden tog måndagens besked positivt och aktien hade före lunch handlats upp dryga 3 procent på en i övrigt småsur börs. Sedan årsskiftet har aktien rusat drygt 120 procent.