Ädelmetaller Sotkamo Silvers försäljning uppgick till 130 miljoner kr i det tredje kvartalet 2020 (82). Ebitda-resultatet blev 58 miljoner kr (33) medan rörelseresultatet, ebit, uppgick till 40 miljoner (33).

På grund av den tillämpade prissättningsmekanismen ökade de slutliga metallförsäljningspriserna för andra kvartalet 2020 både nettoomsättningen och lönsamheten för tredje kvartalet 2020, skriver bolaget.

”Silverpriset uppnådde den högsta nivån på sju år i augusti efter en snabb höjning från mitten av juli. Det aktuella priset är två gånger högre än det lägsta i mars 2020. Vi fick en dubbel boost från detta prisrally och uppnådde rekordintäkter”, skriver bolagets vd Erkki Kuronen i delårsrapporten.

Den årliga produktionsprognosen från den 13 mars 2020 kvarstår oförändrad. I enlighet med den förväntar sig bolaget att anrika 480.000-540.000 ton malm, med en silverproduktion om 1,4-1,7 miljoner uns under samma period.