SIGNUP: TREDJE STÖRSTA ÄGAREN SÄLJER AKTIER EFTER LOCKUP

2022-11-24 11:52:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mjukvarubolaget Signups tredje största ägare NSU Invest har sålt delar av sitt innehav efter att den inlåsningsperiod som sattes i samband med Signups notering för ett år sedan löpt ut.

Enligt ett pressmeddelande har NSU Invest sålt 886.000 aktier till kurs 80 kronor. Aktieposten motsvarar cirka 3,9 procent av kapitalet i Signup. Det är 7:50 kronor under senaste avslutet i aktien som låg på 87:50 kronor. Det är även samma kurs som teckningskursen inför noteringen.

NSU Invest hade inför försäljningen nära 2,1 miljoner aktier, vilket motsvarade 9,2 procent av kapitalet i bolaget.

Värt att notera är att lockupen gått ut även för övriga större aktieägare.

Placingen är det första avslutet i aktien under torsdagen.Direkt-SE