SIGNATUR FASTIGHETER: TRIANON BUDPLIKTSBUD 20:50 KR/A (OMS)

2021-08-25 06:47:30

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trianon lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter där Trianon erbjuder 20:50 kronor kontant per aktie i Signatur Fastigheter, vilket kan ställas i relation till nuvarande kurs om 20:70 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Signatur till cirka 717 miljoner kronor.

Trianon innehar drygt 16 miljoner B-aktier i Signatur, motsvarande cirka 45,8 procent av antalet aktier och 45,7 procent av antalet röster.

Trianon skriver att Trianons och Signatur Fastigheters fastighetsportföljer kompletterar varandra väl och att förvärvet av Signatur Fastigheter är ett logiskt steg i Trianons fortsatta utveckling och tillväxt.

Trianon avser att finansiera köpet med befintliga medel och tillgänglig bankfinansiering.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 30 augusti 2021 och avslutas omkring den 20 september 2021.

Trianon har anlitat Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare i samband med den föreslagna affären.Direkt-SE