Signatur Fastigheter förvärvar ytterligare bostadsfastigheter för 66 MSEK i Landskrona

2021-07-16 09:30:00

"Vi utökar vår Landskronaportfölj och är glada för att addera 52 lägenheter med standardhöjningsmöjligheter. Vi fortsätter med vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter mot vårt mål att uppnå ett fastighetsvärde om 2 miljarder under 2021.", säger Dan Astrén, VD Signatur Fastigheter.
 

Fastigheterna tillträds under augusti 2021 och finansieras genom banklån och egna medel.

Cision