Signatur Fastigheter förvärvar flerbostadsfastighet i centrala Malmö och genomför tilläggsförvärv i Osby

2021-07-02 11:15:00

"Vi utökar våra portföljer i såväl Malmö som Osby, vilket ger oss en mer effektiv och strömlinjeformad förvaltning. Vi ser utvecklingsmöjligheter i båda fastigheterna, vilket återigen matchar vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter.", säger Dan Astrén, VD Signatur Fastigheter.
 

Fastigheterna tillträds under kvartal tre och affärerna är villkorade av finansiering.

Efter tillträde av de aktuella fastigheterna, och inklusive under året genomförda förvärv, uppgår Signatur Fastigheters bestånd till cirka 1,5 miljarder kronor.

Cision