Signatur Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter för 105 MSEK i Landskrona

2021-06-29 09:00:42

"Vi stärker härmed vår närvaro i Landskrona, en ort vi tror starkt på inför framtiden. Fastigheterna erbjuder möjlighet till att dels applicera våra standardhöjningsmodeller för lägenhetsrenoveringar och dels förtäta med vindslägenhetsbyggnationer. Transaktionen matchar därmed vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter, och ska ses som ett led i vår expansion med ambitionen att nå ett fastighetsvärde om 2 miljarder under 2021.", säger Dan Astrén, VD Signatur Fastigheter.
 

Fastigheterna tillträds under kvartal tre och affären är villkorad av finansiering.

Efter tillträde av de aktuella fastigheterna, och inklusive under året genomförda förvärv, uppgår Signatur Fastigheter AB:s fastighetsbestånd till cirka 1,4 miljarder kronor.

Cision