Notering Nordisk Bergteknik handlades nära teckningskursen på 26 kronor när handeln med aktien inleddes på Stockholmsbörsen i dag. 

Dels salufördes nytryckta aktier för 500 miljoner kronor och dels befintliga aktier från huvudägaren Pegroco Invest för 26 miljoner kronor.

Det aktieerbjudande som gjordes av Nordisk Bergteknik inför tisdagens handelspremiär för aktien på Stockholmsbörsen övertecknades flera gånger om.

Nordisk Bergteknik ägnar sig åt berghantering och grundläggning. Bolaget värderades i aktieerbjudandet inför noteringen till 0,8 miljarder kronor före kapitaltillskottet.

”Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland svenska och internationella institutionella investerare, allmänheten i Sverige och Norge och medarbetare i Nordisk Bergteknik”, skriver bolaget.

Ankarinvesterarna Carnegie Fonder, Roosgruppen, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström hade åtagit sig att förvärva aktier för 240 miljoner kronor, motsvarande 46 procent av erbjudandet.