Shoppingstopp i butikerna

Publicerad 2009-11-12 23:50

Handlarna håller i pengarna trots shoppingfesten. Dessutom är butiks­inredaren Itabs finanser för skakiga och värderingen för hög.

Itab shop concept

Sälj
Bolaget är sencykliskt och skuldsatt och därmed inte köpvärd.
Potential
En organisk tillväxt på 13 procent om året de senaste åren imponerar.
Risk
Kunderna lär förbli avvaktande under en lång tid framöver och därtill är bolaget högt värderat till p/e 15.

Det har gått fem år sedan Jönköpingsföretaget Itab delades upp i två separata börsbolag. För bägge bolagen, Xano som är ett brett konglomeratliknande tillverkande företag och butiksinredningstillverkaren Itab Shop Concept, blev uppdelningen en succé.

Uppenbarligen lösgjorde delningen en tillväxtkraft eftersom bägge bolagen sedan dess har ökat sin omsättning med omkring 250 procent. Det motsvarar en årlig ökningstakt på nästan 40 procent.

För Itabs del har tillväxten till en tredjedel skett organiskt och resten kommer från en mängd köp av mindre butiksinredningsbolag. Aktiemarknaden har gillat tillväxten och när det gäller Itab har aktiekursen ökat i takt med omsättningen, vilket har gjort bolaget till en kursvinnare de senaste fyra åren.

Det finns ett par underliggande
trender som gör att Itab på lång sikt är en intressant aktie, men kortsiktigt ser VA i dag inte några trigger som lockar till köp.

Konjunkturnedgången har fått även den förhållandevis stabila detaljhandeln att spara på ny- och ombyggnationer av butiker i större utsträckning än under tidigare konjunkturnedgångar. Det beror förstås på att banksystemet närmast brakade ihop under fjolårshösten, vilket fick bolagen att helt avstå från investeringar för att behålla kassorna intakta.

För Itabs del blev effekterna
av finanskrisen och lågkonjunkturen att omsättningen föll med 11 procent under första halvåret, varav merparten andra kvartalet. Vinsten efter skatt har under perioden minskat med 25 procent till 29 miljoner kronor eller motsvarande 2 kronor per aktie.

Vi har svårt att se att
vinsttrenden snabbt ska vända uppåt igen. Sannolikt kommer butikerna att vara avvaktande med investeringar under en längre tid och det betyder att Itab kommer att vara ett av de bolag på börsen som är senast upp ur startblocken.

Om bolaget inte får hjälp av en ökad omsättning hänger det på företagsledningen att fixa fram kostnadsbesparingar för att öka eller hålla vinsten intakt. Bolaget har minskat antalet anställda med över 10 procent eller 200 personer jämfört med för ett år sedan. Det är ett steg på vägen, men lär inte räcka för att bolaget inte ska redovisa minskad vinst i år och en högst blygsam vinst­ökning nästa år.

Tittar man bortom de två
år som är VA:s tidshorisont för aktierekommendationer är dock Itab en klart mer intressant aktie.

Bolaget har genom den
kraftiga tillväxten blivit Europas näst största butiksinredningsföretag med en mycket imponerande kundlista som bland annat innefattar de tre stora svenska livsmedelskedjorna, liksom H&M som är en av bolagets största kunder samt många av de verkligt stora internationella detaljistkedjorna. Det gör att bolaget har goda möjligheter att växa organiskt när konjunkturen väl tar fart.

Dessutom är butiksinredning
en intressant nisch inom detaljhandeln.

Det är sedan många år en stark trend bland handlarna att satsa mer på upplevelser som ett sätt att sälja och det gör att butikerna byggs om oftare än för ett par decennier sedan och att en större del av marknadsföringskakan läggs på att göra butikerna attraktiva. Itab uppger att den organiska tillväxten brukar ligga på över 5 procent om året. Det är över den allmänna BNP-tillväxten.

Men i dag är det för tidigt att köpa aktien som handlas till 15 gånger vinsten och som därtill är högre belånat än det genomsnittliga börsbolaget.

Men om kursen faller ned
mot 70 kronor eller om ett par år kan läget vara ett annat.