Petrogrand kontrar med bud på Shelton

Publicerad 2014-03-21 16:23

Aktier Petrogrand lägger ett kontantbud på Shelton Petroleum, som i sin tur har ett liggande bud på Petrogrand.

etrogrand bjuder 18:60 kronor kontant per A- och B-aktie, enligt ett pressmeddelande. För varje konvertibel bjuder Petrogrand 17:50 kronor kontant, plus upplupen ränta för varje konvertibel, och 3:00 kronor för varje teckningsoption i Shelton.

Erbjudandet innebär ingen premie jämfört med stängningskursen för B-aktien i Shelton och -33 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för B-aktien i Shelton under den senaste tremånadersperioden till och med den 20 mars.

Petrogrand är en av de största aktieägarna i Shelton med cirka 9,0 procent av aktiekapitalet och cirka 8,3 procent av rösterna i Shelton.

Fullföljandet av budet är villkorat av att Petrogrand får genomföra en oberoende företagsutvärdering av Shelton och att Petrogrand blir ägare till aktier motsvarande mer än 50 procent av det totala antalet utestående aktier i Shelton.

Acceptperioden för budet beräknas löpa från och med den 7 april till och med den 25 april.

Petrogrand har valt att offentliggöra erbjudandet utan föregående kontakter med Sheltons styrelse, skriver Petrogrand i pressmeddelandet.

”Petrogrand anser att detta tillvägagångssätt är det mest lämpliga för att säkerställa en oberoende utvärdering och ett oberoende uttalande från Sheltons styrelse i samtliga aktieägares intresse”, heter det.