Carina Åkerström, vd Handelsbanken.

Bank Handelsbanken bedömer att åtagandet om att skära ned omkring hälften av alla kontor  i landet är ett sätt att möta kundernas förändrade beteende, men att kontor förblir  bankens ryggrad då de står för en stor del av bankens intäkter. Det säger Handelsbankens vd, Carina Åkerström, efter beskedet att cirka hälften av bankens kontor stängs ned och 1.000 personer blir av med sin anställning.

Carina Åkerström säger att detta steg tas i en tid när kunderna allt mer dras mot digital service och där vissa kontor knappt besöks längre.

– Man kan förändra företaget och låta kunderna springa efter, eller så inväntar man kunderna och förändrar sig efter dem. Det är vad vi nu gör, det vill säga, detta är en kunddriven förändring, säger vd:n och pekar på att denna trend setts under en längre tid.

Som ett steg i förändringen stärker banken sin kundservice för att kunna möta sina kunder ”betydligt mer”.

”Fortsatt banken med flest kontor”

Förändringen som banken nu står inför ser Carina Åkerström som ett steg mot ytterligare decentralisering snarare än centralisering och motiverar det med att banken ger större mandat för de kontorschefer som blir kvar.

– Vi tittar på de kontor där kunder redan i dag mer eller mindre lämnat. Vi kommer finns på färre orter, men kontoren kommer ändå att vara tillräckligt nära för att kunna besökas, säger Carina Åkerström.

– Vi kommer fortsatt vara den bank som har flest kontor.

Vidare konstaterar Carina Åkerström att de kontor på mindre orter, som i dag inte besöks nämnvärt mycket, slås ihop och att banken i stället satsar mer på de kontor som står kvar.

– För att fortsätta ha kontor som ryggrad måste vi satsa mer på de kontor där efterfrågan fortsatt finns, säger hon.

”Effektivt minska antalet storstadskontor”

De kunder som valt just Handelsbanken på grund av tillgängligheten till fysiska kontor riskerar bli missnöjda med beslutet, men Carina Åkerström konstaterar att hennes erfarenhet är att banken lyckas ta hand om de flesta kunderna på ett bra sätt och att detta även kommer bli fallet mot dessa kunder.

– Men det kan bli så att man framöver behöver åka lite längre för att ta sig till ett kontor, säger hon.

På frågan om det främst är glesbygdsområden som kommer drabbas av nedstängningar konstaterar Carina Åkerström att det är effektivt att minska på antalet kontor även i storstäder, och att det är något banken redan gjort sedan några år tillbaka.

– Nedstängningen av kontor gäller över hela landet, säger hon.