Analys Danska vindkraftsjätten Vestas aktie har fallit 50 procent sedan toppen i fjol. Men år 2022 markerar troligtvis botten för bolaget, menar Handelsbanken som höjer den långsiktiga rekommendationen till outperform.

”Orderingången för tredje kvartalet var en klar besvikelse, då investeringsbeslut blev försenade. Samtidigt har utsikterna för vindanläggningar förbättrats på grund av den europeiska energikrisen och amerikanska initiativ och vi förväntar oss att få se en kraftig återhämtning av orderingången nästa år”, skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev.

Handelsbanken sänker visserligen prognoserna rejält men noterar också att aktien tappat 50 procent sedan toppen i fjol.

”Så även om orderingången och vinstutvecklingen på kort sikt sannolikt kommer att vara mycket volatil, tror vi att 2022 kommer att markera botten och att risk/reward på lite sikt har förbättrats avsevärt”, skriver Handelsbanken som upprepar den kortsiktiga rekommendationen ”behåll” men höjer den långsiktiga till ”outperform”.