Börsen Räkna med att avkastningen på börsen och även på räntor under de kommande tio åren blir sämre än den varit historiskt varit. Det skriver Handelsbankens placeringsstrateg Mats Nyman i bankens publikation Fokus Placeringar.

Det har varit ett bra börsår i år, klart bättre än i fjol. Börsen har hittills i år avkastat nästan 20 procent och globala aktier ännu mer, cirka 28 procent. Även obligationer har gett avkastning, om än bara 3 procent, konstaterar Mats Nyman.

Han skriver också om börsens ”track-record” som är hyfsat bra under de senaste 30 åren. Avkastningen har varit 10 procent per år över perioden från 1990. Men det går ändå inte att jämföra med ”det glada 80-talet” då avkastningen på svenska aktier var 33 procent per år.

Till en del är avkastningen i år den svaga kronans förtjänst, anser han. Det låga ränteläget gör att avkastningen inte på något sätt kan jämföras med det historiska utfallet, men inte heller för aktier blir utvecklingen lika stark som tidigare.

”Men här är skillnaden inte lika dramatisk jämfört med de senaste 30 åren. I våra modeller räknar vi med en genomsnittlig förväntad avkastning för svenska aktier på runt 8 procent”, skriver Mats Nyman.

”Det är troligt att vi får minst en rejäl lågkonjunktur under tioårsperioden. Men runt 8 procent per år kan vara en rimlig förväntan. Det innebär inte att avkastningen blir 8 procent varje år. Man behöver inte gå så långt tillbaka för att hitta Stockholmsbörsens bästa år, en uppgång på 70 procent (1999), och det sämsta, en nedgång på -40 procent (2008).

Han påpekar också att historiskt har börsen gått upp mer än 25 procent vart fjärde år, men ännu oftare har börsen slutat på minus. ”Om inflationen blir 2 procent, vilket är Riksbankens mål, blir den reala årsavkastningen 2 procentenheter lägre. Dessutom måste man dra av avgifter och kostnader för sparandet samt skatt för att räkna ut hur snabbt sparkapitalet kan växa”, skriver Mats Nyman.