Analys Högre priser på mjukpapper i kombination med fallande massapriser väntas bidra till en högre vinst för hygienkoncernen Essity, vilket också bör lägga grunden för en stark prisutveckling för aktien. Det skriver Handelsbanken Capital Markets i en analys där rekommendationen för Essity skruvas upp till köp från behåll.

Riktkursen dras upp till 340 kronor från 295 kronor, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på torsdagen.

Handelsbanken är av bedömningen att den senaste tidens ökande förvärvsaktivitet från Essitys håll kommer bidra med en försäljningstillväxt om över 10 procent på kort sikt.

När det kommer till massapriserna ser Handelsbanken att nuvarande prisnivåer väntas ge en betydande motvind för Essity under det fjärde kvartalet i år, men att den senaste marknadsstatistiken bekräftar att priserna taktar nedåt. Prislättnaderna väntas få effekt från och med det första kvartalet 2022.

”Vår bedömning är även att den nuvarande perioden, som är präglad av exceptionell inflation, kommer möjliggöra för Essity att omarbeta sin egen prissättning så att bolaget kraftigt kan minska på marginalvolatiliteten, som har drivits av tidsförskjutning mellan förändringar i insatskostnader och förändringar i de egna priserna”, skriver Handelsbanken i analysen.

Banken benämner Essity som en post-pandemivinnare.

På torsdagsförmiddagen återfanns hygienbolaget i toppen inom OMXS30-indexet till en uppgång om 2,6 procent till 296:10 kronor.