SHB-PROGNOS: REKORDINFLATION OCH KRONRAS URHOLKAR KÖPKRAFT

2023-01-25 06:23:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Räkna med att 2023 blir ännu tuffare för plånboken. Kronfallet driver upp inflationen till rekordnivåer- och gröper ur svenskarnas köpkraft.

Den bedömningen gör Handelsbanken i en ny konjunkturprognos.

Sveriges BNP väntas sjunka 1,0 procent i år och öka 1,0 procent nästa år. I prognosen i september väntades BNP sjunka 0,3 procent i år och öka 1,6 procent 2024.

För 2023 spås KPIF-inflationen uppgå till 6,5 procent, och 2024 till 2,3 procent.

"Den höga inflationen i år betyder ungefär 35.000 kronor i förlorad köpkraft för ett genomsnittshushåll", säger bankens chefekonom Christina Nyman.

Handelsbanken räknar med att Riksbanken fortsätter att höja styrräntan. Prognosen ligger på att styrräntan uppgår till 3,25 procent vid slutet av 2023 och 2,75 procent vid slutet av 2024.

"Vi tror inte att räntor kommer tillbaka till de låga nivåer vi haft de senaste 15 åren. För Sverige räknar vi med att styrräntan kommer variera runt 2-2,5 procent på några års sikt", säger Nyman.

"Sammanfattningsvis innebär våra styrränteprognoser fortfarande en restriktiv penningpolitik ändå fram till 2025", skriver Handelsbanken.

På fastighetsmarknaden räknar Handelsbanken med fortsatta prisnedgångar.

"Vår prognos är att priserna faller med cirka 20 procent för bostäder och 15 procent för kommersiella fastigheter jämfört med toppen ifjol", fortsätter Nyman.

Arbetslösheten väntas uppgå till 7,9 procent under 2023 och 8,3 procent under 2024.

"Vi räknar med att arbetslösheten stiger i år, trots att många företag kommer att försöka behålla sin personal", sade Nyman.Direkt-SE