Konjunktur Den tvära inbromsningen i BNP andra kvartalet bekräftade att avmattningen fördjupas och breddas. Arbetslösheten väntas stiga och inflationen blir dämpad, och Riksbanken ställer in sina räntehöjningar. Det skriver Handelsbanken i en konjunkturprognos på onsdagen.

Sveriges BNP väntas öka 1,5 procent i år, 1,0 procent nästa år och 1,4 procent 2021.

I föregående prognos, i april, spåddes en BNP-tillväxt på 1,5 procent i år, 1,3 procent nästa år och 1,1 procent år 2021.

Inbromsningen är väntad men framåtblickande indikatorer har försvagats mer än antagits, vilket tyder på en brantare avmattning i närtid.

Visar inget investeringsbehov

Oroande är att industrin enligt Konjunkturbarometern kapat produktionsplanerna abrupt och upplever att lagren är för stora, att näringslivet inte visar behov av investeringar och att detaljhandelns förväntningar om försäljningen sjunker.

Mer väntat har varit att bostadsbyggandet dämpas samtidigt som hushållens tillförsikt är svagare än normalt.

Sysselsättningen upphörde plötsligt att öka första halvåret, vilket tillsammans med att allt fler söker sig till arbetsmarknaden gör att arbetslösheten stiger. Men anställningsplanerna har inte kollapsat, och ännu syns ingen uppgång i långtidsarbetslösheten som brukar ske när arbetsmarknaden fryser tvärt.

Att arbetslösheten redan tycks ha bottnat trots att högkonjunkturen bara nyligen börjat försvagas märkbart gör ändå att läget på arbetsmarknaden riskerar att påverka de stora löneförhandlingarna i höst och vinter.

Tidigare har Handelsbanken antagit att nästa löneavtal skulle ge aningen högre löneökningar än nuvarande treårsavtal, på grund av de senaste årens goda lönsamhet i näringslivet och en inflation nära 2-procentsmålet.

”Men den stigande arbetslösheten kan nu medföra att fokus riktas mer mot det svalnande konjunkturläget och att löneökningarna blir mer återhållna än vi tidigare antagit”, skriver SHB.

Minskande inflationstryck

Vad gäller Riksbanken har den underliggande inflationen varit oväntat stark i Sverige. Det väntas däremot inte röra sig om en bestående snabbare kostnadsutveckling, utan inför 2020 radas tecknen på minskande inflationstryck upp.

Förutom att kostnadsökningarna lär dämpas av sviktande global inflation och lägre sannolikhet för höga löneavtal, så innebär den tvärare inbromsningen i svensk ekonomi att företagen får svårare att höja priserna. Det betyder att Riksbanken får det svårare att nå sitt inflationsmål under loppet av nästa år, allteftersom nuvarande inflationsdrivande effekt från den försvagade kronan klingar av.

Riksbankens verktygslåda skramlar nära nog tom, så det kommer sannolikt ta längre tid innan inflationen åter kan nå målet.

”Visserligen skulle Riksbanken kunna sänka räntan tillbaka till åtminstone -0,50 procent. Men vi tror att räntesänkningen uteblir om inte läget försämras väsentligt mer än vår nuvarande syn, till exempel om handelskriget skulle eskalera och det skulle bli en avtalslös brexit i oktober”, skriver Handelsbanken.

Sverige drabbas hårt av hård brexit

En hård brexit skulle drabba Sverige särskilt hårt. Det kan också handla om fortsatt fallande inflationsförväntningar som ändrar bilden att inflationsmålet är väl förankrat. Då kan Riksbanken behöva understryka att de gör allt de kan och sänka räntan, men huvudscenariot är att direktionen i stället väljer att i första hand stimulera ekonomin genom att pressa ned hushållens och företagens förväntningar om den framtida räntan.

”Med andra ord kommer nu planerade räntehöjningar successivt ställas in och vi räknar med att reporäntan blir kvar på -0,25 procent åtminstone till 2021, slutet på vår prognosperiod”, skriver Handelsbanken.


Handelsbanken                 2019    2020
BNP 1,5% 1,0%
Arbetslöshet 6,4% 6,6%
KPIF 1,7% 1,7%

Bild: BNP-prognos

 

image

 

Chatt
Hernhag: Sju tillväxtaktier för långsiktigaOch ett investmentbolag han lagt till i pensionsdepån
Investera
UBS: Investerare bör räkna med svagt 2020
Aktie
Vinstvarning och sänkt prognos från ElektaAktien faller tungt på börsen
Analys
Carnegie tror på fortsatt mix-förbättring för EmbracerHöjer riktkursen och upprepar köp
Foto: istockphoto
Analys
Analytiker: Alla bitar börjar falla på plats i Lundin Mining
Aktietips
Carnegie: Köp hotellfastighetsbolaget
Aktie
Kapitalförvaltare ser 75-procentig nedsida i IcaMarknadsförde blankningscase på investeringskonferens
Börsen
Stängning nära nollstrecket
Analyser
Här är fredagens analyser
Penningtvätt
ING: SEB är välpositionerad mot eventuella kostnader
Aktie
SEB-aktien faller efter uppgifter om penningtvätt i Uppdrag granskning
15/11
Trading Direkt: SBB, Elekta och SEB i fokus
Sektor
Norska laxbolag pressas av amerikanska stämningarSjömatsindex faller nästan 5 procent i Oslo
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Bud
SBB lägger bud på Hemfosa
Rapport
Förlust för Fingerprint
Aktie
Försäljningen minskade i oktober
Bedrägeri
Finansinspektionen varnar för bedragareSer ut att ringa från FI:s nummer
Fonder
Därför går Rysslandsfonderna som tågetDe flesta är upp 40-50 procent i år
Analys
DNB ser köpläge i "Nordens kung"
Aktie
Swedbank: Tid för omvärdering i HydroSer potential i aluminiumjätten
Riksbanken
"Reviderad arbetslöshetsstatistik en ljusglimt för Riksbanken"Ökar sannolikheten för räntehöjning
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
Mildare väder och lägre vinterelpriser
Aktie
MQ byter namn - gör om till konceptbutiker
Placera
Även Ålandsbanken ökar aktievikten"Negativ styrränta kvar om tre år"
Aktietips
Fyra färska aktieråd
Aktier
Spararnas amerikanska aktiefavoriter
Analys
Nordea: Ståljättens aktiekurs kan fördubblas