Analys Handelsbanken spår att Afrys resultat förbättras nästa år och banken höjer den kortsiktiga rekommendationen till köp. För konkurrenten Sweco ser läget sämre ut, menar SHB, som sänker den kortsiktiga rekommendationen till sälj.

När det gäller Afry så menar Handelsbanken att de tre orosmoln som legat över Afry kommer att skingras inför 2023. Det handlar bland annat om omorganisationen av infra-divisionen som SHB tror kommer att vara positivt för resultaten nästa år. Samtidigt har investeringarna i verksamhets- och CRM-system toppat och kostnaderna väntas minska samtidigt som produktiviteten ökar. Dessutom har planerna för divisionerna Afry X skalats ner.

”Sammantaget innebär detta att vi känner oss trygga med att vi kommer att få se resultatförbättringar under 2023 och högre rörelsemarginaler under 2024”, skriver Handelsbanken.

Men även om Handelsbanken förväntar sig att Afry kommer att hantera konjunkturavmattningen förhållandevis väl så lär bolaget inte vara helt opåverkat.

”Vi sänker därför våra tillväxt- och marginalantaganden för 2022-25, vilket innebär en sänkning av vinstestimaten med 2-7 procent för perioden”, skriver Handelsbanken som också bedömer att Afry handlas med en rabatt mot konkurrenterna.

”Aktien har närapå halverats under det senaste året och vi bedömer nu att aktien är alltför låg och höjer vår tremånadersrekommendation till köp (från Behåll)”, skriver Handelsbanken som upprepar den långsiktiga rekommendationen ”Market Perform”.

För Swecos del har Handelsbanken noterat flera mindre problem i samband med rapporten för det andra kvartalet. Bland annat utmaningar gällande off-boarding/in-boarding och hög sjukfrånvaro.

”En del av detta har sannolikt försvunnit, men vi menar att om Sweco hade en hög andel off-boarding (stora projekt som avslutats och konsulter som kommer tillbaka) under det andra kvartalet så borde det ha varit tufft för bolaget att belägga samtliga dessa konsulter under sommaren”, skriver Handelsbanken som också spår att konjunkturavmattningen kommer att spilla över på utvecklingen under 2023.

”Vi sänker därför vår redan låga prognos för den organiska tillväxten. Sweco borde dock klara sig förhållandevis väl i en eventuell recession till följd av strukturell medvind inom energi- och infrastruktursektorerna. Sammantaget har vi sänkt våra prognoser för rörelseresultatet med 3-4 procent för 2023-25”, skriver banken som sänker den kortsiktiga rekommendation till sälj (från behåll) och upprepar den långsiktiga rekommendationen Market Perform.