Bostad Handelsbanken upplever att de svenska bolånekunderna definitivt ser över sin finansiering och för tillfället lägger en hel del lån på lite längre bindningstid snarare än rörligt. Det uppger Handelsbankens vd Carina Åkerström.

”Vi har under några månader sett en förflyttning där fler och fler binder på lite längre löptider. Det är väl klokt att göra det. De råd som våra kunder får ute på kontoren är väldigt kloka i det perspektivet”, säger Carina Åkerström.

Någon form av inbromsning på bostadsmarknaden kan förväntas, inte minst i prisutvecklingen, tror Handelsbanken-chefen.

”Det kan säkert betraktas under kommande kvartal när vi också ser hur Riksbanken agerar”, säger hon.

Vid telefonkonferensen kring delårsrapporten noterade Handelsbanken att banken visserligen har lägre marginaler på bundna bolån, men att kunderna stannar längre om de binder.

När det gäller Handelsbankens kostnader i det gångna kvartalet var dessa något högre än vad analytiker hade räknat med. Kostnadsökningen från året innan utgjordes främst av ökade utvecklingskostnader. Handelsbanken har samtidigt uttryckt en ambition att kunna minska IT-investeringarna framåt.

Är inte stora IT-satsningar det nya normala och något man får räkna med om man vill vara en framgångsrik bank?

”Det är en jättebra fråga. Vi har en grund på mellan 2,5-2,7 miljarder kr som vi har adderat den här ytterligare miljarden ovanpå under två år. Vi har använt oss av den och ökat tempot väldigt i att effektivisera flera delar av banken i olika processer och liknande, men också till att framtidssäkra banken. I takt med att vi växer kan det ju naturligtvis vara något som vi måste överväga när vi ser lite längre in i året. Vi har ett högt tempo och det visar sig också på många håll”, svarar Carina Åkerström.

Vid telefonkonferensen noterade Handelsbankens ledning att bolaget spenderar mycket på IT-utveckling. Det har varit ett strategiskt val, är budskapet. Banken planerar att spendera 500 miljoner kr extra under 2022 och sedan skala ned det.

”Vi ser samtidigt tillväxtmöjligheter och vill ta vara på sådana, så om vi kommer investera mer återkommer vi till det”, uppgav en företrädare i bankledningen.

En av ljuspunkterna i delårsrapporten var att Handelsbankens kreditförluster i det första kvartalet uppgick till blott 6 miljoner kr, vilket var mindre än analytikernas genomsnittliga förväntansbild om 237 miljoner kr, enligt Infronts estimatsammanställning.

Över tid är Handelsbankens trend med väldigt låga kreditförluster ingen slump, utan en konsekvens av bra kunder, jätteduktiga medarbetare och en välbeprövad kreditprocess, heter det från bankens sida.

I delårsrapporten kunde Handelsbanken tack vare pandemins avtagande effekt på samhällsekonomin upplösa en tidigare gjord generell covid-relaterad kreditförlustreservering på 499 miljoner kr. Samtidigt gör banken en ny generell reservering på 512 miljoner kr relaterad till den osäkerhet som Rysslands invasion av Ukraina ger upphov till.

Finns det chans att även den reserveringen kommer att kunna upplösas? Är redovisningsreglerna så ”försiktiga” att det kanske till och med är troligt?

”Kvartalet tog slut några veckor in i kriget med allt vad det innebär i termer av trögheter i leveranskedjor och så vidare, så det fanns skäl till att faktiskt ta höjd för den nya oro som vi nu ser i världen och de geopolitiska strömningarna. Huruvida den reserven kommer att kunna upplösas eller inte framöver återstår att se och beror på hur världen kommer att utveckla sig”, säger Carina Åkerström.

Handelsbankens aktie var vid lunchtid upp 6 procent till 99 kr efter delårsrapporten där rörelseresultatet var 6 procent över förväntan med stöd av bland annat ett oväntat starkt räntenetto och de låga kreditförlusterna.