Investmentbolaget Lundbergs fastighetsportfölj ser nu ut att vara övervärderad i och med konsekvenserna av coronapandemin. Det är en av Handelsbankens motiveringar när banken sänker rekommendationen för aktien till sälj.

Banken anser att investmentbolagets nuvarande premievärdering inte går att motivera.

”Efter att ha granskat portföljen och tagit hänsyn till den stora osäkerheten i spåren av covid-19, särskilt för fastighetssektorn, gör vi avsteg från den premie som etablerats de senaste åren och baserar vår riktkurs på en 10-procentig rabatt på det beräknade framtida substansvärdet om 100 miljarder kronor, och det resulterar i en riktkurs på 364 kronor (440)”, skriver Handelsbanken i analysen.

Banken menar att de dolda värden som tidigare fanns i Lundbergs fastighetsportfölj, som inkluderar ett innehav i Hufvudstaden, nu är ”borta med covid-vinden”. Handelsbanken menar att ett rimligt värde på den olistade fastighetportföljen är 22,5 miljarder kr, och det är baserat på en sektorrabatt om i snitt 14 procent. Lundbergs rapporterade värde uppgår till 24,9 miljarder kr.

Den nya riktkursen kan ställas mot att Lundbergs handlas kring 407 kr på fredagen (-6 procent för dagen).