Börs Handelsbanken har en fortsatt försiktig syn på aktier då varken vinstutsikterna eller värderingen är stödjande. Men det går ändå att hitta intressanta kvalitetsaktier med rimliga prislappar. Det framgår av bankens färska aktiestrategi.

”För närvarande ger ränte- och aktiemarknaden motstridiga signaler om utsikterna. Prognoserna avseende konjunkturutvecklingen har sänkts kraftigt, samtidigt som vinstprognoserna har varit förvånansvärt stabila (till följd av hög inflation). Att inflationen toppat (delvis på grund av en mild vinter) och ekonomin i Kina återöppnats bidrar till att marknadssentimentet har förbättrats tydligt sedan botten i oktober”, skriver Handelsbankens strateger

Men även om marknadssentimentet är mer positivt så vidhåller Handelsbanken att det förmodligen blir en recession. Sannolikheten för en mjuklandning har dock ökat. Sammantaget behåller banken en försiktig syn på aktiemarknaden men påpekar att det ändå finns attraktiva segment.

”Vi bedömer att kvalitetsaktier med en rimlig prislapp är det mest attraktiva segmentet för närvarande. Detta återspeglas bland de sektorer och bolag vi ser positivt på”, skriver Handelsbanken som bland annat överviktar dagligvarusektorn.

”I sektorn bedömer vi att specialfettsbolaget AAK har en attraktiv mix av offensiva och defensiva kvaliteter, samtidigt som vi tror att kassaflödet kommer att förbättras tydligt framöver. Carlsberg är stabilt i alla konjunkturlägen och handlas med 20 procents rabatt jämfört med den egna historiken”, skriver SHB.

Banksektorn kan få stöd av högre räntor och även denna sektor överviktas. Swedbank och SEB är två aktier som Handelsbanken gillar.

Favoritsektorn är dock hälsovård där man i Norden för närvarande hittar många spännande bolag.

”Medicinteknikbolaget Arjo har en defensiv marknadsexponering, samtidigt som nedsidan borde vara begränsad då aktien fallit kraftigt under 2022. AstraZeneca är ett kvalitetsbolag med defensiva egenskaper och långsiktigt stor potential via en stark forskningsportfölj. Danska Coloplast är också ett kvalitetsbolag i sektorn med marknadsledande ställning inom många områden. Elekta borde kunna uppvisa bättre marginaler och en starkare efterfrågan under 2023, samtidigt som värderingen är låg efter ett par tuffa år. Specialistläkemedelsbolaget SOBI är en potentiell uppköpskandidat, där vi bedömer att konsensusprognoserna är för konservativa”, skriver Handelsbanken.

Men även teknologi överviktas. Där lyfter Handelsbanken fram Nokia som har mycket låga värderingsmultiplar jämfört med historiken, samtidigt som nettokassan, det starka kassaflödet och marknadsexponeringen innebär defensiva egenskaper.

Teknikkonsulten TietoEvry är också intressant.

”Bolaget uppvisar hög organisk tillväxt, samtidigt som vi förväntar oss tillväxt via förvärv. 50 procents återkommande intäkter och en diversifierad kundstruktur innebär stabilitet”, skriver Handelsbanken.

Banken har samtidigt en neutral syn på energi, kommunikation, material och sällanköpsvaror medan fastigheter, industri och kraftförsörjning underviktas.