Pension Pensionssystemet missgynnar kvinnor, som i pension får i snitt 5.500 kr mindre i månaden än män. Och så kommer det att fortsätta ända fram till 2070, även om Pensionssystemet inte tar några hänsyn till kön. Martin Björgell, produktchef på Handelsbanken Liv, har i senaste Fokus Placeringar från banken tipsat om en checklista tänkt att användas för att motverka skevheten i utfallet.

Martin Björgell hänvisar till studier som visar att pensionen blir jämlik först om cirka 50 år. Det innebär att ytterligare ungefär 2 miljoner svenskar kommer att drabbas av skevheterna. För att förebygga att inte ramla i ”könsfällan” tipsar han om en enkel checklista som gör att det enklare går att undvika fallgroparna.

Till att börja med är det bra att gå in på minpension.se och göra en detaljerad pensionsprognos, och att göra det tillsammans med sin partner.

Hur påverkar deltidsarbetet?

Första punkten är hel- och deltidsarbetet. Arbeta heltid om du kan, anser Björgell, men kompensera den som av familjeskäl under en period måste gå ner i arbetstid. Varje period av deltidsarbete påverkar inte bara inkomsten då, utan även inbetalningar till pensionen.

Tjänstepension vid föräldraledighet?

Ta upp frågan med arbetsgivaren inför varje föräldraledighetsperiod. Fortsätter arbetsgivaren att betala in till tjänstepensionen? Dela dessutom så lika som möjliget på föräldraledigheten för att inte en av er ska ramla ner i denna pensionsfälla, är rådet från Martin Björgell.

Kompensera den som tar största ansvaret

Om en av föräldrarna tar ett större ansvar för föräldraledigheter och vård av barn bör den personen kompenseras av den andre, för att inte bygga in en skevhet i pensionen senare. Tipset är att börja med att ta reda på vad du får i pension om du jobbar heltid.

Ett sätt att kompensera den part som tar den största delen av föräldraledigheterna kan vara att den andra parten skriver över sin premiepension till den som har det sämsta pensionsläget, menar Martin Björgell.

Samla dina pensioner och försäkringar

Om du så långt det är möjligt samlar försäkringar och pensioner hos ett bolag minskar avgifterna som du måste betala för dem, vilket kan bli en hel del pengar som gröper ur pensionen under ett helt arbetsliv.

Komplettera med ett eget sparande

Båda makarna bör ha ett eget långsiktigt sparande, och det bör skrivas ett äktenskapsförord om dessa pengar. Om det inte görs delas sparandet lika mellan parterna vid en eventuell framtida skilsmässa, vilket då ytterligare undergräver den svagare partens framtida pension.