Carina Åkerström, vd Handelsbanken.

Bolån Handelsbanken har fortfarande höga ambitioner inom bolåneområdet, även om bankens nyutlåning på området för närvarande inte utvecklas i paritet med den stora befintliga bolånestock som banken har. Det uppgav Handelsbankens vd Carina Åkerström i samband med en presentation av delårsrapporten för det första kvartalet.

En del av bankens IT- och digitaliseringssatsningar går till bolåneområdet, framhöll Handelsbanken-chefen.

”Våra ambitioner är fortfarande höga så vi spenderar tid och resurser på att stödja den verksamheten”, sade hon.

Den kontorsneddragning som Handelsbanken genomför på flera håll i Sverige går enligt Carina Åkerström bra i sammanhanget.

”Bra alternativ för kunderna”

”Vi gör det försiktigt tillsammans med kunder och anställda, och definitivt för att hålla i gång affären”, sade bankchefen som tror att Handelsbanken har kunnat tillhandahålla bra alternativ för kunderna.

På en fråga om hur Handelsbanken agerar i förhållande till de stora prisuppgångarna på bostäder under pandemin uppger Handelsbankens finanschef Carl Cederschiöld att banken inte ändrar sitt beteende särskilt mycket.

”Vi har en strikt syn på kreditprövningsprocessen. Vi vill ha kunder som är välkapitaliserade och kan betala sina kostnader, och vi vill ha starka säkerheter”, sade finanschefen.

”Vi gillar våra kunder och vill kunna stödja efterfrågan, men vi ändrar inte vårt beteende”, sade han.

”Konkurrenskraftiga där vi är”

Angående frågan om marginalpress från andra aktörer, såsom bostadskreditinstitut som kan ge ut banklån utan att omfattas av samma kapitalkrav som banker, uppgav Carl Cederschiöld att Handelsbanken visserligen ser marginalpress, men att han inte tror att dessa aktörer kan växa hur länge som helst för att i så fall kommer Finansinspektionen att ha en syn på utvecklingen.

Sammantaget tror han att marginalpressen faktiskt kan ha varit större för omkring ett år sedan, men att det kan vara svårt att säga vad olika komponenter består i.

”Vi tycker att vi är konkurrenskraftiga i den position vi är”, sade Carl Cederschiöld.