Analys Covid-19 har stoppat många saker men inte utrullningen av 5G och Ericsson är nästan immunt mot coronarelaterade nedgångar. Det menar Handelsbanken Capital Markets som har höjt sin rekommendation på Ericsson till köp.

”Trots covid-19-pandemin har Ericsson produktion, logistik och nyckeltjänster mot kund i gång”, konstaterar banken i analysen.

Handelsbankens analytiker belyser även att kommunikationsnäten har blivit ordentligt stresstestade i och med allt distansarbete under coronakrisen och banken tror att det illustrerade ”omedelbart och framtida investeringsbehov i kapacitet”. Med det som utgångspunkt har banken höjt sitt estimat för bruttovinsttillväxt på RAN-marknaden något.

Vidare argumenterar banken för att Ericsson kommer fortsätta att ta marknadsandelar i USA, mycket tack vare att bolaget har fördel gentemot exempelvis Nokia i fråga om DSS (”dynamic spectrum sharing”).

Banken har utöver att den höjt rekommendationen också lyft riktkursen med 3 kronor till 90 kronor. Ericssonaktien, som backat cirka 8 procent under 2020, handlades på fredagen kring 75 kronor.