Analys Handelsbanken beskriver IT-återförsäljaren Dustin som en perfekt förvärvskandidat med starka tillväxtutsikter. Det framgår av en analys där banken uppgraderar Dustin till köp (behåll).

Banken konstaterar samtidigt att Dustin handlas till en rabatt om 20-25 procent jämfört med sina sektorkollegor.

Givet Dustins höga tillväxt, unika affärsmodell och starka förvärvspotential borde aktien vara prissatt till samma nivå som sektorkollegorna, skriver Handelsbanken.

I analysen höjer banken sin riktkurs för Dustin till 130 kronor (106).