Placera Vågar du satsa på aktier som inte gått så bra en längre tid, och sälja de som presterat bra? Det är en strategi som inte bör dömas ut, enligt Handelsbankens Fokus Placeringar, där Mats Nyman, placeringsstrateg på Handelsbanken, listar fyra kategorier "oälskade aktier" väl värda att satsa på. Han lyfter bankaktier, värdeaktier, tillväxtmarknader och Europa.

De ”till synes sämsta placeringarna är ofta de bästa”, skriver Mats Nyman. Men den som vill satsa på ”oälskade” placeringar eller marknader, bör vara utrustad med ett stort mått av tålamod.

Ett sådant tålamod bör vara av en sort som tål att vänta, i flera år ibland. Mats Nyman hänvisar bland annat till en publicering hos fondutvärderaren Morningstar, som nyligen slog fast att ”oälskade fondkategorier”, det vill säga de fonder som haft störst utflöden på lång sikt gått inte bara bättre, utan betydligt bättre, än de fonder som älskats av spararna, vilka är de fonder som haft de största inflödena.

”Sedan 1994 hade de oälskade fonderna gett 3 gånger högre avkastning än de populära fonderna, som inte ens slog världsindex”, skriver Mats Nyman.

Skifta fokus

Fokus Placeringar har identifierat fyra kategorier av aktier som gått svagt de senaste fem till tio åren, och som är lågt värderade. Två av typerna är svenska, två är globala.

Om du ska följa Mats Nymans resonemang är det kanske dags att sälja teknologi- och tillväxtaktier och i stället satsa på värdeaktier och europeiska aktier.

Till att börja med har svenska bankaktier gått mycket svagare än de breda aktieindexen under de senaste åren. På fem år har Stockholmsbörsen fördubblats, medan bankaktierna bara avkastat 20 procent, vilket ger aktierna en betydligt lägre värdering.

”Bankerna väl rustade”

Bankerna har ett p/e-tal nära 10 för 2021. Stockholmsbörsen har p/e 19 för samma period. Svag konjunktur och låga räntor har inte gynnat bankerna

Men på andra sidan av covid-pandemin, efter vaccineringsprojekten och alla världens samlade stimulanspaket, återkommer högre räntor och konjunkturen stärks.

”Då står bankerna väl rustade att öka utlåningen, med starka balansräkningar och god likviditet”, skriver Mats Nyman.

”Den fula ankungen”

Europeiska aktier har haft en svagare utveckling än världsindex ända sedan finanskrisen för över ett decennium sedan, medan till exempel de asiatiska tillväxtmarknaderna stigit 150 procent. Enligt Mats Nyman är värderingsskillnaden just nu den största på 15 år.

Men EU och ECB driver för närvarande expansiv politik och satsar på både vaccineringar och hållbarhet. Inte minst bland mindre bolag går det därför att hitta många intressanta tillväxtcase.

Slutsatsen i hela resonemanget?

”Kanske finns det en chans för den fula ankungen trots allt”.