Sex färska aktietips

Publicerad 2012-05-14 15:21

Nyhetsbrevet Börsveckan analyserar sex stycken akier i senaste utgåvan. Detta mynnar ut i fyra köpråd och två råd om att avvakta.

Börsveckan upprepar sitt köpråd för Bilia, då de anser att förra veckans ras var för stort. Man tror att aktien kan repa sig på ett års sikt och att det nuvarande p/e-talet runt 10 inte känns dyrt. De attraktiva nyckeltalen talar för aktien, emot talar det förmodade fortsatta negativa nyhetsflödet.

Swedish Match lyckades överträffa högt ställda förväntningar under det första kvartalet och Börsveckan upprepar därför sin köprekommendation för aktien. Bolagets starka vinstutveckling, höga lönsamhet och höga stabilitet i intjäningen talar för en god kursutveckling.

Börsveckan sänker sin rekommendation för Meda från köp till neutral. Köprekommendationen byggde på förväntningar om att tillväxten för bolaget skulle ta fart. Dessvärre har det varit lite si och så med den saken. Även om det nu kommer signaler om att något är på gång så blir det ändå en sänkning till neutral.

Gummikoncernen Hexpol höjs till köp. Bakom detta ligger i första hand en fantastisk operativ utveckling. Tillväxten under det första kvartalet på 20 procent imponerar liksom höjningen av rörelsemarginalen från 11,8 procent till 12,7 procent.

Mjukaruföretaget Formpipe har tagit ett stort steg genom att köpa det tre gånger så stora danska bolaget Traen. Börsveckan är dock inte helt imponerade och väljer att avvakta till aktien. Hög skuldsättning, ingen utdelning och ett osäkert integrationsarbete i pipelinen lockar inte.

Teknikkonsulten Hifab har efter en lång tid med vikande omsättning och svaga marginaler lyckats höja lönsamheten rejält. Detta har fått aktiekursen att gå som ett spjut de senaste månaderna. Börsveckan räknar dock med att det finns mer att ta av och höjer aktien till köp. En direktavkastning på 6,5 procent är lockande.