Huvudägaren Ola Serneke fortsätter att öka.

Fortsätter att öka i Serneke

Publicerad 2017-09-01 07:05

Insider Sernekes vd Ola Serneke har, via bolaget Selopa AB, köpt drygt 5.000 aktier i bolaget. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Förvärven skedde 29 och 30 augusti till kurserna 126:60 och 125:50 kronor per aktie vilket motsvarar en likvid på 646.000 kronor.

Veckan innan köpte Ola Serneke aktier i bolaget till ett värde om 1,2 miljoner kronor.

Ola Serneke hade per den 25 augusti ett innehav av 3,7 miljoner A-aktier och 2,3 miljoner B-aktier i bolaget, motsvarande 25,8 procent av kapital och 55,1 procent av röster.