”Teckna och sälj direkt”

Publicerad 2016-11-21 08:05

Notering Hög tillväxt och grandiosa byggplaner står mot lövtunna marginaler och uselt kassaflöde. Vid börsintroduktionen av det Göteborgsbaserade byggbolaget Serneke blir Dagens Industris råd därför att omgående sälja aktierna som tecknats.

Det skriver tidningen i måndagsutgåvan om Serneke, vars teckningskurs är fastställd till 110 kronor per aktie med teckningsperiod 14-22 november.

Som plus utöver den fasta teckningskursen nämner DI att få aktier ska placeras och att intressanta investerare -Cliens, Carnegie Fonder, Svolder – har tecknat.

Som minus nämns, förutom ovannämnda skrala lönsamhet och kassaflöden – som är negativa under de senaste tre åren räknat på rörelsen och justerat för förändringar i rörelsekapital – att noteringsprocessen har varit strulig och utdragen.

Risken betecknas som hög, manifesterad i exempelvis en ränta på 6,25 procent plus stibor på ett treårigt obligationslån – mer än fem procentenheter mer än vad Wallenstam betalar för en tvåårig obligation.

”Serneke är i grunden ett lågpresterande bygg- och anläggningsföretag, vars underliggande resultat göms bakom en potemkinkuliss bestående av fastighetsaffärer och uppvärderingar”, skriver tidningen.

Beträffande de grandiosa byggplanerna, med vilka avses det planerade 240 meter höga bostadshuset ”Karlatornet” på Hisingen, säger Sernekes vd Ola Serneke i en intervju intill analysen att förhoppningen är att kunna starta förberedande markarbeten för Karlatornet ”efter sommaren 2017”.